EN

mean {főnév}

volume_up
ROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
Négyzetes középérték a mérési pontokban
ROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
Négyzetes középérték egy mérési pontban.
Use the Statistics dialog to determine if you want to display statistical functions when working with 2D objects, such as mean, error category or regression.
Síkbeli objektumokkal dolgozva a statisztikai függvények megjelenítésére használja a Statisztikák párbeszédablakot a középérték, a hibajelző vagy a regresszió meghatározásához.
Hogy nem olyan, mint az átlag, hogy kivétel a szabály alól.
Raising the retirement age in line with the rise in average life expectancy means that a 45-year-old worker has yet to reach the mid-point of his career.
A nyugdíjkorhatárnak, a várható átlag élettartammal történő arányos megemelése azt jelenti, hogy egy munkavállaló 45 évesen még mindig nem ért karrierje feléhez.
Now if you fall below the average on this curve, then psychologists get thrilled, because that means you're either depressed or you have a disorder, or hopefully both.
Nos, ha Ön az átlag alá esik ezen a görbén, az a pszichológusokat felvillanyozza, mert ez azt jelenti, hogy Ön depressziós vagy beteg, vagy remélhetőleg mindkettő.

Példamondatok a(z) "mean" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishYou mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Ez olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
EnglishDo you mean Mrs. Ariadne Oliver, the writer? asked Garroway with some interest.
Csak nem Ariadne Oliverről, az írónőről van. szó? kérdezte Garroway érdeklődve.
EnglishWhat I mean by this is that it is hard to understand for the ordinary citizen.
Amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy ezt nehéz átlátnia egy átlagpolgárnak.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Meg kell ismertetni, meg kell magyarázni, hogy mit jelent az emberi jogok fogalma.
EnglishShe could handle people well, sort of bright and firm, if you know what I mean.
Jól tud emberekkel bánni, valahogyan derűsen és erélyesen; érti, mire gondolok?
EnglishHe was mean and conniving and desperate to stash away as much money as possible.
Kemény és hajlíthatatlan, csak az érdekli, hogy minél több pénzt összeharácsoljon.
EnglishJust what did the chimp mean when he accused Takkata-Jim of destroying evidence?
Mit akart azzal mondani, hogy Takkata-Jim "megsemmisítette a terhelő bizonyítékot"?
EnglishHowever, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
Mit jelentene azonban a szerzők, a kreatív emberek, a művészek és a kiadók számára?
EnglishI mean, now you got someone else involved, and that really worries me, McDeere.
Most még valakit belekevert az ügybe, McDeere, és ennek egyáltalán nem örülök.
EnglishAnd did we not mean, like those builders of old, to get right into Heaven with it?
S nem akartunk-é, csakúgy, mint ama hajdani építők, egyenesen az égbe törni véle?
EnglishHe didn't mean it, but solely to goad Roberta, Garp whispered, She has nice legs.
Sérteni nem akarta, csupán Roberta bosszantására állapította meg: Jó lába van.
EnglishI trust that they do not mean that I have done anything to forfeit your confidence?
Szeretném hinni, nem azt, hogy valamely hibám miatt megrendült a bizalma bennem.
EnglishHe ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Tudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.
EnglishYou do not mean simply political action, do you? the former KGB spook observed.
- Ugye nem egyszerű politikai akcióra gondol? - jegyezte meg a volt KGB-s kém.
EnglishPoirot, I mean.
- De mérget vehetsz rá, hogy ezt próbálta megtudni... mármint Monsieur Poirot.
EnglishWorking on it was torture, and finishing it was going to mean the end of his life.
Dolgozni a könyvön kínszenvedést jelentett, de ha befejezi, véget ér az élete is.
EnglishInstead the memory that came was specific and uncomfortable, and shabby and mean.
Egészen más emlék támadt föl benne: egy kellemetlen, kopott, középszerű emlék.
EnglishWhat does the Commission mean when it talks about the 'structural reform agenda'?
Mire gondol a Bizottság, amikor a 'strukturális reform menetrendjéről' beszél?