EN master
volume_up
{főnév}

master (és: maestro, mentor, crafter, virtuoso)
When a master died, the shogun released the master's samurai from service.
Ha egy mester meghalt, a sógun a mester szamurájait felmentette a szolgálat alól.
Master Skywalker stepped into the milling group of trainees, seeking out Callista.
Skywalker mester elvegyült a növendékek közt, és megkereste Callistát.
All those things had come from the Master, and the Master was no more.
Mindezt a Mestertől kapta, és a Mester nem volt többé.
master
volume_up
kapitány {fn} (hajóé)
But my schedule- There was genuine horror in the Master's voice.
De a menetrendem őszinte riadalom csendült a kapitány hangjából.
That was actually the captain's job, but the ship's Master was asleep in his bed.
Ez valójában a kapitány dolga lett volna, a hajó ura azonban a lóbőrt húzta a kabinjában.
`I do not think the Captain will leave you here, Master Samwise,' he said.
- Kötve hiszem, hogy a kapitány itt hagyna, Csavardi uram - mondta.
master (és: boss, chief, head, superior)
And the master who was always the one to hold the missus back from her impetuous ways - the master was missing.
A főnök pedig az egyetlen, akinek sikerülne visszatartania az asszonyt, hogy ne menjen fejjel a falnak, s a főnök, az eltűnt.
Hol van a főnök, fickó?
I lodged in the head-master's house, and had been allowed from my first entrance the indulgence of a private room, which I used both as a sleeping-room and as a study.
Az igazgató házában laktam, s kezdettől fogva abban az előnyben volt részem, hogy saját külön szobám volt: ott tanultam és ott is aludtam.
I was a favourite with all the servants, and knowing that any of them would screen me and act confidentially, I communicated my embarrassment to a groom of the head-master's.
Mivel a ház egész személyzete nagyon szeretett, és biztos lehettem afelől, hogy nem árulnak el és segítségemre lesznek, elmondtam az igazgató egyik inasának, hogy milyen bajban vagyok.
master
Thank you, young master,' the man said, tears of gratitude standing in his eyes.
Köszönöm, fiatalúr hálálkodott a hídőr könnyes szemmel.
El sem téveszthetik, fiatalúr.
'T' be downright honest with 'ee, young master, I been a bit stove up of late, an' I don't walk out so far no more.'
Õszintén megmondva, fiatalúr, mostanába már egy kicsit roskatag vagyok, és nem merészkedek el messzire.
- Azt hiszem, igen - szólt a tanító.
He was a young school-master out of place when he was first taken up by my father, but he was a man of great energy and character, and he soon became quite invaluable in the household.
Állástalan fiatal tanító volt, amikor az apám felfogadta, és a szorgalma, a megbízhatósága egykettőre nélkülözhetetlenné tette.
master (és: teacher)
The teacher waited in silence, giving the Master a humble bow.
A tanár alázatosan meghajolt, aztán szótlanul várakozott.

Példamondatok a(z) "master" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Sőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
EnglishReady now, at last, for the lunge, the breaking away from the grip of its master.
Végre készen állt a nagy ugrásra, a megszabadulásra attól, aki magához kötötte.
EnglishHe will report to Captain Halsey, master of the Trikkala,' on arrival on board.
Behajózás után Halsey kapitánynál, a Trikkala parancsnokánál köteles jelentkezni.
EnglishYou could have just asked me, but instead you had to play the puppet master.
Megkérdezhettél volna, de te ehelyett úgy játszottál velem, mint egy bábjátékos.
EnglishA dog kills a rabbit or a rat and he brings it and lays it at his master's feet.
Megfog egy nyulat vagy elcsíp egy patkányt, s odacipeli a gazdája lába elé.
EnglishAll of them-his acolytes, his serfs, all-would go to the wall with their master.
Mindenki -az összes csatlós, az összes szolga, mind elpatkol majd a mesterrel együtt
EnglishThen, frightened by a look from their master, they left the kitchen to obey him.
De a gazda olyan sötéten nézett rájuk, hogy megijedtek és engedelmeskedtek.
EnglishI have a MasterCard and a Visa, each issued by different banks here in Memphis.
Van egy MasterCardom meg egy Visa kártyám, két különböző memphisi bank adta ki őket.
EnglishRisca was the weapons master, skilled in the war arts, in the study of arms.
Risca fegyvermester, képzett a háborúskodás tudományában, ismeri a fegyvereket.
EnglishSam stared at his master, who seemed to be speaking to some one who was not there.
Samu a gazdájára bámult, az láthatólag olyasvalakivel beszélgetett, aki nincs jelen.
EnglishI should like to see the woman worth the sacrifice of Master Taillefer's money!
Mutass egy nőt, aki megérné, hogy feláldozd érte Taillefer uraság vagyonát.
EnglishAfter a time she said, Words cannot say what you have given us, Master Harper.
- Szó el nem mondhatja, mivel ajándékoztál meg bennünket, mesterhárfás uram.
EnglishI'll introduce you as Master Cluff,' Lycien said as he swung down from his bay.
Cluff mesterként fogom bemutatni mondta Lycien, miközben leszállt a pejről.
EnglishDave's the range-master at Hereford, and he's pretty good, too, Ding explained.
Dave a lövészetvezető Herefordban, és egészen jól csinálja magyarázta Ding.
EnglishBut all have independent means when they leave the Master, explained Albinus.
De mindegyik megáll a lábán, mire búcsút vesz a Mestertől magyarázta Albinus.
EnglishBut as ship's master, he was the one who also had to deal with the intangibles.
De mint a hajó parancsnokának, neki megfoghatatlan dolgokra is oda kellett figyelnie.
EnglishI had a funny dream about you last night, Master Claudius, if you'll forgive me.
Furcsa álmom volt az éjszaka, Claudius úrfi, ha megengedi, hogy elmondjam.
EnglishWhen your master takes his meal, they'll let you have the same as he gets.
De mihelyt a gazdája asztalhoz ül, maga is kap egy porciót ugyanabból az ételből.
English'A wanderer, as thou art, but a most sober Bengali from Dacca - a master of medicine.
- Olyan vándor, mint magad, egy okos bengali Dakkából, az orvosszerek mestere.
EnglishAnd the publicans also came to be baptized and said to him: Master, what shall we do?
Amikor beszállt a bárkába, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen.