EN

maintenance {főnév}

volume_up
The costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
A gazdasági válság idején sem szabad a karbantartás költségeit csökkenteni.
In addition, there is supervision of maintenance.
Ezenkívül ott van a karbantartás felügyeletének kérdése.
That includes service and maintenance and five hundred sheets of paper for the first two months.
Ebben benne van a javítás, karbantartás és ötszáz papírlap az első két hónapra.
That does not work in the case of maintenance; were it the case, the measure would be deprived of any meaning.
Ez nem működik a tartásdíj esetében; ha ez lenne a helyzet, az intézkedésnek semmi értelme sem lenne.
Before my country joined the European Union, more than one thousand claims for maintenance from abroad were lodged in the courts every year.
Mielőtt hazám csatlakozott volna az Európai Unióhoz, minden évben több mint ezer külföldről érkező tartásdíj követelést nyújtottak be a bíróságokhoz.
In some countries, the maintenance payments will be secured for you by an attachment order on your former spouse's salary, payable by their employer or bank.
Egyes országokban a tartásdíj kifizetését úgy biztosítják, hogy a munkáltató vagy a bank bírói letiltás alapján levonja az adott összeget a volt házastárs munkabéréből.
maintenance of progressive capping of direct aid, since this would permit a fairer distribution of CAP resources (para. 67)
a közvetlen támogatás növekvő lefölözésének fenntartása, miután ez a KAP források igazságosabb elosztását teszi lehetővé (67. bek.)
The aim of the proposed continuation is to provide Bulgaria with assistance so that the country can operate and ensure the safety and maintenance ...
A támogatás javasolt folytatása arra szolgál, hogy a támogatás segítségével Bulgária tovább működtethesse, valamint biztosíthassa a biztonságot és karbantartást...
There can be no talk of maintenance or sustainable forestry management.
A fenntartás vagy a fenntartható erdőgazdálkodás szóba sem kerül.
The guests pay for some of the maintenance and upkeep and that's the whole point, to keep Blackwood Manor in existence, isn't it?
A vendégek csak a működtetés és a fenntartás költségeinek egy részét fizették, hogy Blackwood Manor fennmaradhasson.
maintenance (és: keep, support)
maintenance (és: service, servicing, set)

Példamondatok a(z) "maintenance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMaintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
A tartási kötelezettség személyes és folyamatos, nem beszélve arról, hogy egyoldalú.
EnglishThe costs of maintenance must not be reduced during the economic crisis, either.
A gazdasági válság idején sem szabad a karbantartás költségeit csökkenteni.
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtása (
EnglishTo a maintenance program, the pirated space looked like a subroutine running normally.
A szilánkok önállóan is képesek voltak futni a különböző feldolgozóközpontokban.
EnglishCharlie removed the rear cover to the maintenance bay between the engines.
Charlie leszedte a hátsó fedlapot, ami a szerelőalagutat fedte a motorok között.
EnglishWe know that in times of economic downturn, maintenance quickly falls by the wayside.
Tudjuk, hogy a gazdaság lassulása esetén a karbantartást könnyen elhanyagolják.
EnglishMakanee checked the life-maintenance readings and saw that they were stable.
Makanee ellenőrizte az életfunkció-kijelzéseket, és úgy látta, hogy stabilak.
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Törődnek a környezettel, az állatok jóllétével és a biodiverzitás fenntartásával.
EnglishErika shut the maintenance hatch, silently replacing the pins in the hinges.
Erika lecsukta a szerelőakna tolóajtaját, és halkan visszacsavarozta a sarokvasakat.
EnglishI do not question the fact that the maintenance relationship arises out of family law.
Nem kérdőjelezem meg azt a tényt, hogy a tartási viszonyok a családjogból erednek.
EnglishFrom time to time, every computer, I mean, Custodian, needs maintenance.
Időről időre, minden számítógép, úgy értem a Felvigyázó is karbantartást igényel.
EnglishOne of the Russian teams managed to crack the maintenance door on their first try.
Az egyik orosz csapatnak sikerült első próbálkozásra kinyitnia az ajtót.
EnglishEver since Constant had taken over maintenance of the pool, the algae had been building up.
Amióta Constant vette át a medence gondozását, az algák egyre csak szaporodtak.
English• resolute maintenance and execution of the arms embargo on Somalia,
• a Szomáliával szembeni fegyverembargó határozott fenntartása és végrehajtása,
EnglishThat really demonstrates the vital importance of NATO and its maintenance.
Ez valóban mutatja a NATO és annak támogatásának életbevágó fontosságát.
EnglishYou can file a request concerning maintenance mainly with the courts:
Ön tartásdíjjal kapcsolatban főszabályként az alábbi bíróságokhoz adhat be kérelmet:
EnglishI have placed particular emphasis on shipbuilding and maintenance of ships.
Különös hangsúlyt fektettem a hajóépítésre és a hajók karbantartására.
EnglishThat includes service and maintenance and five hundred sheets of paper for the first two months.
Ebben benne van a javítás, karbantartás és ötszáz papírlap az első két hónapra.
EnglishWhat is the situation with regard to a Europe-wide certification system for maintenance works?
Mi a helyzet a karbantartási munkák egész Európára érvényes tanúsítási rendszerével?
EnglishCallista's injured bomber sat in a cleared area recently used for repair and maintenance of ships.
A sérült gépet a pilótája, akit Callista megölt, meglepően ügyesen megjavította.

Szinonimák (angolul) a(z) maintenance szóra:

maintenance
maintenance staff