angol-magyar fordítás erre a szóra: lug


Erre gondoltál: lúg
EN

"lug" magyar fordítás

EN lug
volume_up
{főnév}

lug (és: clamp, ear, grapple, handle)
lug (és: ear, grip, haft, handle)
lug (és: handle, tab)
THE KNEE TUBE HAS TWO LUGS WHICH LIMIT THE MOVEMENT OF THE LOWER LEG IN RELATION TO THE THIGH .
A térdcsövön két fül található, amelyek korlátozzák a lábszár combhoz viszonyított mozgását.

Szinonimák (angolul) a(z) lug szóra:

lug

Példamondatok a(z) "lug" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou're not dealing with a simple-minded lug like Moose Malloy this time.
Nehogy azt higgye, hogy én is olyan bikkfafejű zsivány vagyok, mint Bivaly Malloy.
EnglishPaul thought: Chug-a-lug, chug-a-lug, make ya want to holler hi-de-ho.
Glu-gluk, glu-glu-gluk, de rémes zaj, Huhú, az ember visítani akar, hejdi-hejdi-hó!
EnglishAl was already jacking up the back of the car and Jack was loosening lug nuts.
Al már emelte a kocsi hátsó részét, és Jack lazította a csavarokat.
EnglishLug them back to the district or dump them in the country... let the FBl trip over them?
Trógeroljam vissza őket Wahingtonba, vagy hagyjam őket a környéken...
EnglishMy son here, this big lug... he's a fruit, and I don't care who knows it.
A fiam itt, ez a nagy mamlasz... egy meleg, és nem érdekel ki tudja.
EnglishI put it on the wheel and tightened the six lug-nuts as fast as I could, using only my fingers.
Felraktam a tengelyre, és amilyen gyorsan csak tudtam, kézzel meghúztam a hat rögzítőcsavart.
EnglishYou're not gonna let your producer lug my bags for me.
Csak nem hagyod, hogy a producered cipelje a csomagjaimat?
EnglishI think that's why they pay me to lug this star around.
- Ujjával megkocogtatta az ingén viselt seriffcsillagot.
EnglishCome forth and sanctify this deed to Cronus the Father, to Lug the Bright, and to Apollo the Wise.
Lépjetek előre, és szentesítsétek e tettet Cronusnak, az Atyának, Lugnak, a Fényesnek, és Apollónak, a Bölcsnek nevében!
EnglishThat lug Reed couldnt find a moth in a shoe box.
Az a kétbalkezes Reed nem lát a szemétől.
EnglishI don't see the victims standing still while he traded the hammer for a shovel and the shovel for a lug wrench.'
Nem látom be, hogy az áldozatok tétlenül álltak, míg a pasas ásóra cserélte a kalapácsot, majd az ásót egy kecses csőfogóra.
EnglishAs he walked out the door, he was delightfully aware of pull. lug the aplomb of the Rumfoord mansion right out with him.
Az ajtón kifelé ballagtában élvezettel töltötte el a tudat, hogy szépen kivonszolja magával a Rumfoord-udvarház önbizalmát.
EnglishThe lug-nuts tightened to my satisfaction, I drove the van down to the wide, shallow end of the trap and got out.
Mikor már elégedett voltam a csavaranyák feszességével, odahajtottam a csapda széles, sekély végéhez, és kiszálltam a mikrobuszból.
EnglishEach corner had an earlike lug with a hole, for bolting to the outside of the steel cabinet that would contain the bomb.
Minden sarkán egy-egy fülszerű nyúlvány volt, a közepén lyukkal, ezzel lehetett ráerősíteni a bombát tartalmazó szekrénykére.
EnglishCan you run interference with the lug?
EnglishWater exploded outward and upward, one of the lug nuts flying five feet in front of her at suicidal speed.
Majd mindhármat egyszerre, és lepördültek a csavarok; feltört sisteregve a víz, az egyik csavar pedig másfél méterre röpült a feje fölé Öngyilkos sebességgel.
EnglishTo gain influence I must either ride down from the sky on a white bull holding the disk of Lug, or catch the largest salmon of the season.
Ha azt akarom, hogy felnézzenek rám, vagy az égből kell leereszkednem egy fehér bika hátán, kezemben Lug korongjával, vagy nekem kell kifognom a halászati idény legnagyobb pisztrángját.
EnglishGrimly ignoring my screaming back, I jacked up the rear end of the van, loosened the lug-nuts on the back tire they would see when (if) they came, and tossed it into the back of the van.
Zordan figyelmen kívül hagytam a hátfájást, és megemeltem a mikrobusz hátulsó végét, kitekertem az anyákat a hátsó keréktárcsán, hogy mikor ideérnek,
EnglishI drove back over the next rise, stopped in my old place just out of sight of the detour, got out, and tightened the lug-nuts on the van's back wheel, using the tire-iron this time.
Visszagurultam a második dombon túlra, korábbi helyemre, ahol a terelőútról nézve rejtve maradtam, ott kiszálltam, és csavarkulccsal meghúztam a rögzítőanyákat a kocsi hátsó kerekén.