EN

lowly {melléknév}

volume_up
He or she might be a lowly claims handler who was simply following orders.
Lehet, hogy ez a nő vagy férfi egy alacsony beosztású tisztviselő, aki csak követte az utasításokat.
He's no lowly spirit who can be driven off with holy water and Hail Marys.
Õ nem alacsony rangú szellem, amelyet el lehet kergetni szenteltvízzel és üdvözléggyel.
PE has a lowly status in the world of school.
A testnevelésórának alacsony státusza van az iskola világában.
It seemed the Kings Champion was permitted to walk where a lowly Finadd was not.
Úgy tűnt, a Király Bajnoka ott is járhat, ahol egy egyszerű Finadd nem.
I haven't actually met anyone else in the firm, and I'm sure this is because I'm a lowly paralegal, not a lawyer.
Tulajdonképpen még senkivel sem ismerkedtem meg a cégnél, és biztos vagyok benne, ez annak köszönhető, hogy csak egy egyszerű segédügyvéd vagyok.
It may be a lowly job, but there's no place to go but up.
Lehet, hogy alantas munka, de innen csak felfelé lehet menni.
What a pity he'd chosen such a lowly path for his life.
Milyen kár, hogy ilyen alantas életutat választott.
It was a few degrees colder than the interior of the club, its rococo plasterwork facetious in the face of its lowly function.
Itt pár fokkal hűvösebb volt, mint a klubban, a rokokó vakolat bohókásnak tűnt a helyiség alantas funkciójához képest.

Példamondatok a(z) "lowly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt seemed the Kings Champion was permitted to walk where a lowly Finadd was not.
Úgy tűnt, a Király Bajnoka ott is járhat, ahol egy egyszerű Finadd nem.
EnglishStill, Vader finds uses for me even as a lowly lieutenant - which is why I'm here.
Vader kis hadnagyocskaként is igénybe veszi néha a szolgálataimat ezért is vagyok most itt.
EnglishHe's no lowly spirit who can be driven off with holy water and Hail Marys.
Õ nem alacsony rangú szellem, amelyet el lehet kergetni szenteltvízzel és üdvözléggyel.
EnglishI learned to call up the very lowly spirits whom they commanded.
Megtanultam idézni a legalacsonyabb állapotú szellemeket, akiknek parancsoltak.
EnglishAaron Lake, lowly congressman from Arizona, was now the man of the hour.
Aaron Lake, a nemrég még névtelen arizonai kongresszusi képviselő immár ünnepelt hős volt.
EnglishHe would never let on that a lowly circuit court judge irritates him.
Sohasem engedné, hogy egy ilyen alsó szintű bíróság bírája felbosszantsa.
EnglishBlue One aint gonna like it, the bandit by the fire warned lowly.
- Kék Egyesnek nem fog tetszeni - jegyezte meg halkan a tűznél foglalatoskodó bandita.
EnglishWait until Anderson hears it was a lowly lieutenant keeping Mentzer out of the project.
- Csak várja meg, amíg Anderson megtudja, hogy egy kis hadnagyocska távolította el innen Mentzert.
EnglishHe or she might be a lowly claims handler who was simply following orders.
Lehet, hogy ez a nő vagy férfi egy alacsony beosztású tisztviselő, aki csak követte az utasításokat.
EnglishIf they would kill two justices, they would kill a lowly associate.
Ha készek voltak meggyilkolni a Legfelsőbb Bíróság két bíráját, akkor vele sem teketóriáznak sokat.
EnglishThere was no distinction that night between the mighty and the lowly, or between foot soldiers and horsemen.
Azon az éjjelen nem volt különbség nemes és pórnép, gyalog és lovas között.
EnglishExcept that he was too lowly a person to be received into it.
Õ, sajnos, túlságosan jelentéktelen ember ahhoz, hogy felvétessék.
EnglishIt may be a lowly job, but there's no place to go but up.
Lehet, hogy alantas munka, de innen csak felfelé lehet menni.
EnglishWhy are you dumped in the hands of this lowly merchant rather than taken at once to some fine house?
Hogyhogy ennek a silány kereskedőnek a kezére kerültél ahelyett, hogy rögtön vittek volna egy jó házba?
EnglishNone the less he remembered to hold himself lowly.
Mindamellett szerényen viselte magát, ahogy a lelkére kötötték.
EnglishA female must use whatever weapons she can in this world, especially if she is a lowly half-breed.
Egy nőnek minden fegyvert be kell vetnie ebben a világban, különösen, ha egy alacsony rendű, félvér fajtából való.
EnglishPE has a lowly status in the world of school.
A testnevelésórának alacsony státusza van az iskola világában.
EnglishWhat a pity he'd chosen such a lowly path for his life.
Milyen kár, hogy ilyen alantas életutat választott.
Englishshe asked in the tone of a lowly civil servant who wanted to do anything but help.
Segíthetek? kérdezte annak a közalkalmazottnak a hangján, aki a segítségnyújtáson kívül bármi mást szívesen csinálna.
EnglishSud-den fire raged along the gallery, and armsmen screamed hol-lowly inside their armor, writhing and staggering.
Tűz viharzott keresztül a galérián, a fegyveresek rángatózva és botladozva sikoltottak felhevülő vértezeteikben.

Szinonimák (angolul) a(z) lowly szóra:

lowly