EN loom
volume_up
{főnév}

A loom could not be blamed for weaving the cloth that later was sewn into an executioners hood.
A szövőszék nem tehet arról, hogy a rajta előállított vászonból hóhércsuklyát varrnak.
Sorak sat down on a bench next to the loom.
A elfszerzet leült a padra, a szövőszék mellé.
Központi metaforájuk a szövőszék.

Szinonimák (angolul) a(z) loom szóra:

loom

Példamondatok a(z) "loom" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWinston's eyes widened in disbelief as he watched the tree loom larger and larger.
Winston szeme hitetlenkedve kerekedett el, amikor látta, hogy a fa egyre csak nő, csak nő.
English'Children should not see a carpet on the loom till the pattern is made plain.
- Gyerekeknek addig nem kellene a szőnyeget a szövőszéken látni, míg a minta nincs készen.
EnglishHe carefully worked at his occupational therapy, weaving on a hand loom.
Belemerült munkaterápiás tevékenységébe: kézi szövőszéken szőtt valamit.
EnglishHer hair thick, lustrous, and so black it seemed to have been spun from the same loom as the night.
A haja dús volt és olyan fekete, mintha az éjszaka fekete szálaiból fonták volna.
EnglishShe jumped back as the people on the upper gallery appeared to loom over her.
Hátratántorodott, amint a felső erkélyen ülők hirtelen fenyegető közelségbe kerültek Milyen furcsa!
EnglishI'd said, On and on Helga spun her yarn, weaving a biography on the crazy loom of modern history.
Helga csak mesélt, mesélt, életrajzot szőtt korunk történelmének háborodott szövőszékén.
EnglishFar over the sea they flew, until the island was blue loom at the rim of the world.
Messze berepültek a tenger fölé, míg csak a sziget egy elmosódott kék folttá nem vált a világ peremén.
EnglishHe rolled his eyes at his audience, begging the world to loom up and hold still.
Forgó szemeit mintha megpróbálta volna közönségére irányozni, kérlelőn, hogy álljon meg már a világ egy szóra.
EnglishBarefoot, she drew him with both hands to the loom.
- Mezítláb elindult a szövőszékhez, két kézzel vonszolta maga után a férfit.
EnglishThe young priestess hesitantly approached the high mistress at her loom and waited to be recognized.
A fiatal papnő tétovázva közeledett a szövőszéknél ülő főúrnőhöz, és várta, hogy az észrevegye.
English(PL) Mr President, academic jargon has started to loom larger than policy in our enlargement strategy.
(PL) Elnök úr, a tudományos zsargon átvette a főszerepet a politikától a bővítési stratégiában.
EnglishAnd what do you think, he asked sadly, is the age of that pathetic creature who sits at her loom below?
- Hát mit gondolsz - kérdezte szomorúan -, hány éves az a szegény, aki lent ül a szövőszékénél?
EnglishThe loom of conversation had begun again, weaving and weaving.
A beszélgetés folytatódott; a moraj erősödött és gyengült.
EnglishAs the passengers watched Pengia's rustic spaceport loom ahead, everyone knew there were matters left unsettled.
Ahogy az utasok a Pengia rusztikus űrkikötőjére néztek, mindegyikük tudta, mi maradt elintézetlenül.
EnglishShe would have liked to sew on baby clothes, but she had no wool to spin and the big loom had gone already.
Szívesen készített volna gyerekruhákat, de nem volt fonnivalója, s a nagy szövőszéket is elszállították.
EnglishShe would have liked to begin work at once on the borders, but that must wait till she got back to her small loom.
A legszívesebben nyomban hozzálátott volna a szegély szövéséhez, de várnia kellett, amíg hazaérnek.
EnglishThe Internet, virtual reality, computer simulations—all these loom large in our visions of our futures.
Az Internet, a virtuális valóság, a komputeres szimulációk óriási szerepet kaptak jövőképünk kialakításakor.
EnglishAndrogynous figures loom, in long cloaks.
Androgün alakok közelednek, hosszú köpönyeget viselnek.
EnglishHe continued to glare at Dan, to loom threateningly over the desk, but there was no danger that his hatred would propel him to action.
Dant nézte, fenyegetően fölé magasodott, de nem fenyegetett azzal, hogy gyűlölete tettekre sarkallja.
EnglishAcross the circle from them, at the far end of the diameter, so to speak, sat a very tall woman at a stool, apparently working on a loom.
Velük átellenben, a kör túloldalán, az átmérő meghosszabbításában nagyon magas nő ült egy zsámolyon, és szőtt.