EN lobby
volume_up
{főnév}

The roar of shots was amplified by the polished walls of the lobby.
A lövések dörejét visszaverték az előcsarnok fényes faburkolatú falai.
The lobby runs for eighty feet in either direction from the desk.
Az előcsarnok a recepciótól számított mindkét oldalon huszonnégy méter hosszú.
The small dark narrow lobby was as dirty as a chicken yard.
A sötét, alacsony kis előcsarnok piszkos volt, mint egy baromfiudvar.

Szinonimák (angolul) a(z) lobby szóra:

lobby

Példamondatok a(z) "lobby" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRun, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
Menekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
EnglishThe hotel's small lobby was already filled with people, almost all of them Japanese.
A szálloda kis előcsarnokát már zsúfolásig megtöltötték a főként japán vendégek.
EnglishHe came down to the lobby, puzzled, having been informed that he had a visitor.
Csodálkozva ment le az előcsarnokba, amikor szóltak neki, hogy látogatója érkezett.
EnglishIn the ground floor lobby the man at the reception desk suffered the same fate.
A földszinti előtérben asztalánál ülő biztonsági ember hasonló sorsra jutott.
EnglishThe entire lobby, except for the vending machines, was done in Spanish style.
Az egész hallt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
EnglishNonetheless, the Commission continues to indirectly fund the nuclear lobby.
Ugyanakkor a Bizottság tovább folytatja a nukleáris lobbi közvetett támogatását.
EnglishThe desk clerk in the lobby had a more complex job than one might have expected.
A recepciósnak sokkal összetettebb volt a feladata, mint az ember gondolná.
EnglishWarhog noticed the two Rodians sitting in the booth near the entrance lobby.
Warhog észrevette, hogy a két rodiai ott ül a bejárathoz közeli egyik bokszban.
EnglishNow Vega moved quickly, entering the main lobby and sweeping his eyes all around.
Vega most már gyorsan mozgott, belépett az előcsarnokba, és körbefutott a pillantása.
EnglishWe are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
Alapvetően a nukleáris lobbit támogatjuk, amely a helyreállításért küzdött.
EnglishI want two in the lobby, covering the elevators, the reception desk, and the doors.
Két ember az előcsarnokba, figyeljék a lifteket, a recepciós pultot meg az ajtókat.
EnglishHis pinky ring caught the lobby's electric lights in a baleful sort of wink.
A kisujján viselt gyűrűben vészjósló kacsintással villantak meg a hall lámpái.
EnglishDarby entered the lobby and strolled to the water fountain for a very long drink.
Darby jött be a bejáraton, odasétált az ivókúthoz és hosszasan iszogatott.
EnglishThe women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
Az Európai Női Lobbi erős kritikával illette a Tanács javaslatát, jogosan.
EnglishHe stepped into a small lobby with hallways running left, right, and straight ahead.
Mark kilépett a kis előcsarnokba, amelyből jobbra, balra és előre folyosók eredtek.
EnglishHe didn't slow but went down the stairs two by two into the darkened lobby.
Nem lassított le, hanem kettesével szedve a lépcsőt lerohant a sötét előcsarnokba.
EnglishThe carpeting under my feet, he signaled from the lobby, is springy and new.
A lábam alatt a padlószőnyeg jelezte az előcsarnokból, ruganyos és vadonatúj.
EnglishBoth the elevator and the fire stairs were down a corridor invisible from the lobby.
A lift és a tűzlépcső olyan folyosón vannak, amelyet nem lehet látni a recepcióról.
EnglishMember State citizens will have the opportunity to lobby European institutions.
A tagállamok polgárainak lehetősége lesz európai intézményeknél lobbizni.
EnglishMonk had himself deposited under the marquee, paid off the cab, and entered the lobby.
Monk a főbejáratnál szállt ki a taxiból, kifizette, és bement az előcsarnokba.