angol-magyar fordítás erre a szóra: loathsome

EN

"loathsome" magyar fordítás

EN loathsome
volume_up
{melléknév}

His gaze fell directly again on that grim, loathsome thing in the linen wrappings.
Tekintete ekkor újra a zord, gyűlöletes teremtményre vetült, a vászonburok mögött.
Loathsome men, men against God and against nature.
Gyűlöletes emberek, istentelenek, fajtalanok!
Except, of course, Drummond and his loathsome client.
A kivétel persze Drummond és gyűlöletes ügyfele.
I mix a perfectly loathsome Martini, she said.
Tökéletesen undorító Martinit tudok keverni mosolygott elbűvölőn.
It was the Arabs, the loathsome, dirty, cowardly `melons', who had done it.
Az arabok ellen, az undorító, piszkos, gyáva dinnyék" ellen, akik megölték.
Undorító! morogtam.
So loathsome to touch the corpse like that.
Jaj de utálatos így fogdosni a hullákat.

Szinonimák (angolul) a(z) loathsome szóra:

loathsome

Példamondatok a(z) "loathsome" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd so you've condemned me to the loathsome form of one of my people's lowest breed of scum.
És ezzel arra kárhoztatott, hogy a legaljasabb csőcselék alakjában kelljen élnem.
EnglishWe heard of them from other Taltos-and that they were loathsome and as mean as animals.
Más táltosoktól hallottunk felőlük, hogy milyen ocsmányak és állatiasak.
EnglishBianchon and the house surgeon stretched the dying man out again on his loathsome bed.
Bianchon és a sebész végigfektette a haldoklót a piszkos nyoszolyán.
EnglishAnd to think he had confessed to her his murderous deeds, how loathsome.
Ha belegondolok, hogy még meg is gyónta neki gyalázatos gyilkosságait!
EnglishMy mare turned into a loathsome insect half smashed on the stone floor.
Kancám undok bogárrá változott, amelyet félig beletapostak a kőpadlóba.
EnglishWhat are we but leeches now-loathsome, secretive, without justification.
Egy csomó pióca, ocsmányak, bujkálok, minden létjogosultság nélkül.
EnglishIt sounded like some other demon, some loathsome thing for whom the voice was the imitation of a human voice.
Úgy hangzott, mintha egy másik démon, fertelmes fajzat majmolná az emberi hangot.
EnglishOf particular interest this morning was any activity between the loathsome Cowboy and my beloved Tally.
De hiába figyeltem, ezúttal nem történt semmi a gyűlölt Cowboy és imádott Tallym között.
EnglishThe illegal trade in organs is a most loathsome crime associated with organ transplants.
Az illegális szervkereskedelem egyike a legundorítóbb bűnöknek, ami az egész szervátültetést lejárathatja.
EnglishFigures stood there at its head, carven with cunning in forms human and bestial, but all corrupt and loathsome.
Mindkét végét szobrok őrizték, állat- és emberalakok, de ravaszul torzak és undorítók.
EnglishThese arguments are loathsome and repellent, and so are you.
Ezek az érvek gyűlöletesek és visszataszítók, ahogyan önök is.
EnglishBecause this room was markedly different from the one below it in that it contained a loathsome and hideous sight.
Ám olyan ocsmány és rémítő látvány fogadott, hogy ezeket a részleteket alig érzékeltem.
EnglishYou are a deeply loathsome individual, and the man you serve is, if possible, even more repugnant.
- Maga egy roppant visszataszító ember, és az az ember, akit szolgál, még magánál is visz-szataszítóbb.
EnglishHe couldn't have survived a night down in that loathsome mess.
Odalent nem élt volna túl egy ilyen éjszakát.
EnglishThese statements are downright loathsome, and I take the view that this cannot be without consequences.
Ezek a kijelentések kifejezetten visszataszítóak, és nézetem szerint az ügy nem maradhat következmények nélkül.
English`And I shall tell you another loathsome secret.'
Elárulok neked még egy fertelmes titkot.
EnglishYou foul, loathsome, evil little cockroach!
Undok, alattomos, szadista csótány vagy!
EnglishWhen I realized that the loathsome insects were everywhere, I felt a peculiar horror that only ants can bring.
Mikor láttam, hogy mindent megszálltak az undok rovarok, az a viszolygás rohant meg, amit csak hangyák képesek kelteni az emberben.
EnglishNot the loathsome feeding upon human life which you have done night after night without scheme or reason save to survive.
Nem az az undok töltekezés, amit cél és ok nélkül, kizárólag a túlélés kedvéért műveltél éjszakáról-éjszakára a halandókon.
EnglishLoathsome to be touched in hate.
Szörnyű dolog a gyűlölködő érintés.

Más szótárak