EN listing
volume_up
{főnév}

Szinonimák (angolul) a(z) listing szóra:

listing
list

Példamondatok a(z) "listing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe cemetery was ancient, the majority of its wooden crosses listing from decay.
A temető ősrégi volt, fakeresztjeinek többségét olvashatatlanná rágta az idő.
EnglishInstead, listing badly, he seized the end of the starboard wing and rocked it.
Ehelyett csúnyán megdőlve megragadta a jobb szárnyat, és megrántotta.
EnglishHe skidded through an intersection, listing, racing down another side street.
Sem maga előtt, sem a visszapillantó tükrében nem látott újabb gengsztereket elébe rohanni.
EnglishHe found the plaque on the wall listing those who had in the recent past paid for restoration.
A falon tábla őrizte azoknak a nevét, akik a közelmúltban adakoztak a felújításra.
EnglishHe dodged past a tea table and the kitchen table toward the listing door to the cellar.
Egy dohányzóasztal és a konyhaasztal mellett elrobogva egyenesen a pinceajtó felé tartott.
EnglishListing of assets on one page, a quick and easy task in my case.
Első lap a vagyontárgyak felsorolása, az én esetemben ez gyors és könnyű feladat.
EnglishDARBY STUDIED the fall listing of classes on the bulletin board across the lobby from the phones.
Darby a nyilvános telefonok közelében elhelyezett hirdetőtáblát tanulmányozta.
EnglishIn particular, the reasons for the listing had not been communicated in advance of the decision.
Így különösen a döntés meghozatala előtt nem közölték a listára való felvétel okait.
EnglishThis is a scrambled medical file listing a series of plastic surgeries.
Ez egy titkosított orvosi fájl, amely plasztikai műtéteket sorol fel.
EnglishThe association of German airlines, however, described the listing of the risks as populism.
A német légitársaságok egyesülete azonban populizmusnak nevezte a kockázatok felsorolását.
EnglishAt a pay phone, I find a listing for Cliff Riker and punch the numbers.
Egy nyilvános telefonnál megtalálom Cliff Rikert a telefonkönyvben, és gyorsan beütöm a számot.
EnglishThe points made by the Court are the motivation to amend the listing procedures of the regulation.
A jegyzékbevételi eljárások javítását a Bíróság észrevételei indokolják.
EnglishSuperHouse_ was one of twenty or so divisions of Listing Foods.
A SuperHouse egyike volt a Listing Foods húsz-egynéhány alvállalatának.
EnglishThe challenge of maintaining his combat balance on a listing deck seemed to interest him.
Úgy tűnt, minden figyelmét leköti, hogy megtalálja a tökéletes harci egyensúlyt az imbolygó hajón.
EnglishOne could spend a long time listing examples of equivalent significance.
Hosszú ideig sorolhatnánk hasonló jelentőségű példákat.
EnglishThe listing of that genus should therefore be amended by the insertion of an annotation to this effect.
Ezért ennek a génusznak az ismertetését e célból egy magyarázat beszúrásával módosítani kell.
EnglishIn the middle of the final block, he turned onto a cracked concrete sidewalk that led to a listing front porch.
Az utolsó háztömb közepén befordult egy csálé ajtóhoz vezető, repedezett betonjárdára.
EnglishI write carefully on my legal pad, listing the things I should do next.
Leírom a jegyzettömbömre a következő lépéseimet.
EnglishListing was already in the business of owning grocery chains.
A Listing már több élelmiszer-áruházi láncot felvásárolt.
EnglishListing and Trellco were totally independent of each other.
A Listingnek és a Trellcónak semmi köze nem volt egymáshoz.