angol-magyar fordítás erre a szóra: limitless

EN

"limitless" magyar fordítás

EN limitless
volume_up
{melléknév}

But the potential of a connected car network is almost limitless.
Az összekötött járműhálózatban rejlő lehetőség szinte határtalan.
A limitless, rust-colored plain, spread under a fey red sun, vanished.
A határtalan, rozsdavörös alkonyi síkság látványa elenyészett.
There was a limitless intelligence behind her eyes.
Határtalan értelem rejtőzött a szeme mögött.
Here was no paranormal performance: only the limitless abilities of the mind.
Itt szó sincs semmiféle természetfeletti teljesítményről: csupán az értelem korlátlan képességeiről.
I saw the house veiled in shadow and knew in one limitless recollection all that had happened here.
Láttam az árnyékba öltözött házat, és egyetlen korlátlan emlékezésben mindent, ami itt történt.
Lucien, my dear fellow, I think I'm going to use my limitless powers and organise a little wire-tapping.'
Drága barátom, Lucien, azt hiszem, én bizony most arra fogom használni korlátlan hatalmamat, hogy lehallgassak egy-két telefonbeszélgetést.
To Emilian David Armstrong I dreamed a limitless book, A book unbound, Its leaves scattered in fantastic abundance.
Végtelen könyvet álmodtam, Határt nem ismerőt, Lapjainak szivárvány-leveleivel elmét kápráztatót.
I looked to the ceiling of this place, the blinded mouthless skulls that looked on all with limitless patience.
A mennyezetre néztem, a leesett állú koponyákra, amelyeknek vak szeme végtelen türelemmel nézett vissza rám.
From the outside, this place seemed only a tiny spot of earth, but when you were at the bottom of the hole you could see nothing but limitless sand and sky.
A kívülálló számára az óriás föld morzsányi kis darabkája ez, de a katlan aljáról csak a végtelen homok meg az égbolt látszik...

Szinonimák (angolul) a(z) limitless szóra:

limitless

Példamondatok a(z) "limitless" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShe had still thought of herself as a young girl and of the future as limitless.
Rosemary még mindig fiatal lánynak látta magát, a jövőt pedig határtalannak.
EnglishYou know, in my world, Casey, there were limitless oceans as far as the eye could see.
Tudod, az én világomat ameddig csak a szem ellátott, óceán borította.
EnglishAs I watched the wind's choreography unfold, I felt sheltered and, at the same time, connected to limitless sky.
Úgy éreztem, hogy védve vagyok, de közben mégis kapcsolódok az ég végtelenjéhez.
EnglishThese are tough times and budgets are not limitless.
Kemény időket élünk, és a költségvetési források nem korlátlanok.
EnglishI know the data files on Trantor are limitless.
Tudom, hogy a trantori adatbázisoknak gyakorlatilag nincs határuk.
EnglishThey had learned how to teach man to recognize, discipline and exploit yet another resource of his limitless mind.
Megtanulták, hogyan lehet valakit rávezetni a felismerésre, a fegyelemre és az agyi energia hasznosítására.
EnglishI did not have limitless strength.
EnglishEverything is going to be limitless.
EnglishYou cannot command compassion unless you become limitless, and nobody can become limitless, either you are or you are not.
Az együttérzésnek nem lehet parancsolni, hacsak nem válsz határtalanná, márpedig senki sem képes határtalanná válni, vagy az vagy, vagy nem.
EnglishThe place was limitless.
EnglishDrummond, with his limitless resources, will use a team of investigators who'll seek out these people and explore their lives.
Drummond, kiapadhatatlan forrásaira támaszkodva, egy egész csapat nyomozót szabadít majd rá ezekre az emberekre, hogy felderítsék életük minden titkát.
EnglishA small apartment but all his own, better shops than anywhere in the country, a higher salary, and limitless research facilitiesall were his.
Saját lakás, kicsi, de teljesen az övé, jobb üzletek, mint bárhol az országban, magasabb fizetés és minden elképzelhető kutatási eszköz - mindez a rendelkezésére állt.
EnglishThe only thing he could see was limitless blackness that seemed to stretch to the ends of the universe-and millions upon millions of tiny fireflies, ephemeral as sparks, that swarmed around him.
Az egyetlen dolog, amit érzékelt, a végeláthatatlan sötétség volt, ezen kívül semmi más nem vette körül, csak milliónyi pici szentjánosbogár szikrázott a feketeségben.