angol-magyar fordítás erre a szóra: lieutenant-colonel

EN

"lieutenant-colonel" magyar fordítás

EN lieutenant-colonel
volume_up
{főnév}

1. katonai

lieutenant-colonel
Nice to be met, Lieutenant Colonel Daniel Malloy observed.
- Kedves, hogy várnak - jegyezte meg Daniel Malloy alezredes.
One hundred sixteen officers and men, commanded by a lieutenant colonel.
Száztizenhat tiszt és közlegény, élükön egy alezredes áll.
He was a lieutenant colonel, which didn't protect him from the reply.
Alezredes volt, de a rangja nem mentette meg a választól.

Hasonló fordítások a(z) "lieutenant-colonel" szóra magyarul

lieutenant főnév
colonel főnév
Hungarian

Példamondatok a(z) "lieutenant-colonel" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAfter the initial fire, Lieutenant Colonel Giusti found that he had no targets.
Az össztűz után Giusti alezredesnek rá kellett döbbennie, hogy nincsenek célpontjai.
EnglishAnd they're slaughtering our men, according to this, the lieu­tenant colonel went on.
Mészárolják az embereinket, marsall elvtárs, legalábbis a felvétel ezt mutatja.
EnglishLieutenant, his colonel answered, the supporting battery has been badly hit.
Hadnagy válaszolt az ezredes , a támogató ütegeket súlyos veszteségek érték.
EnglishLieutenant-Colonel Jean-Marie Bastien-Thiry waited in a cafe in the suburb of Meudon.
Jean-Marie Bastien-Thiry ezredes a Meudon nevű külváros egyik kávéházában várakozott.
EnglishThe lasers, we must— the Lieutenant said, but the Colonel grabbed his shoulder.
A lézereket meg kell közölte a hadnagy, de az ezredes megragadta vállát.
EnglishColonel, your airplane for a while, the VP told the lieutenant colonel in the left seat.
Ezredes, egy időre átadom a kormányt mondta a balján ülő parancsnoknak.
EnglishBut we wont think about that boy, lieutenant, captain, major, colonel, general sir.
No, ne gondolkozz ezen, gyerek vagy hadnagy úr, százados úr, őrnagy úr, ezredes úr, tábornok úr.
EnglishPromoted on the field from sergeant to lieutenant, and climbed to rank of Lieutenant-Colonel.
A harctéren őrmesterből hadnaggyá léptették elő, majd egészen az alezredesi rangig emelkedett.
EnglishI want Colonels Masterman, Douglas, Welch, Turner, Major Hurst, and Lieutenant Colonel Garvey.
Kéretem Masterman, Douglas, Welch és Turner ezredeseket, Hurst őrnagyot és Garvey alezredest.
EnglishAs the crew had predicted, said Rumfoord, the lieutenant-colonel was spoiled forever as a soldier.
Ahogy a legénység megjósolta folytatta Rumfoord , az alezredesből sohasem lett valamirevaló katona.
EnglishThe post meant promotion from lieutenant general to colonel general.
A kinevezés mellé előléptetés is járt: vezérezredesi.
EnglishThe lieutenant-colonel in his gaudy uniform was made to feel like what he really was, after all a strutting clown.
A cifra egyenruhás alezredessel azt éreztették, hogy öntelt pojáca mint ahogy az is volt.
EnglishMy pleasure, Major, the SAS lieutenant colonel replied.
- Örömömre szolgált, őrnagy - felelte az SAS alezredese.
EnglishI'll look after you, Colonel, Lieutenant Acosta promised.
Majd én vigyázok rád, ezredes ígérte Acosta hadnagy.
EnglishRyan saw a Navy captain and an Air Force lieutenant-colonel, a status board, and a gang of multiple-line phones.
Ryan egy tengerészkapitányt, egy légierős alezredest, egy státuskijelzőt és egy rakás telefont látott.
EnglishHe was now a lieutenant colonel in the Army Medical Corps.
Most az egészségügyi alakulat alezredese volt.
EnglishHe had volunteered for the Army of Mars, and already wore the dashing uniform of a lieutenant-colonel in the Assault Infantry of that service.
Önként jelentkezett a Mars hadseregébe, és máris a támadó gyalogság pompás alezredesi egyenruháját viselte.
EnglishAnd Lieutenant Colonel?
EnglishThe pilot, a Marine lieutenant-colonel, brought the twin turbine engines to full power, then eased up on the collective, rising slowly and turning northwest.
A pilóta teljes fordulatszámra állította az ikerturbinát, hagyta, hogy a helikopter elrugaszkodjon a földtől, majd északnyugati irányba fordította a gépet.
EnglishWhen Colonel Anderson was killed he got on board and he and Lieutenant Colonel John Ormack, the crew co-pilot, taxied the bomber out of the hangar and launched it.
- Amikor Anderson ezredest megölték, felment a fedélzetre, és John Ormack alezredessel, a másodpilótával együtt kihozták a gépet a hangárból, és beindították.