EN to lay out
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "to lay out" szóra magyarul

lay főnév
lay melléknév
to lie ige
out határozószó
Hungarian
to out ige
Hungarian

Példamondatok a(z) "to lay out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSomewhere far out there lay the pyramids, and then the desert, the open desert.
Valahol a messzeségben ott magasodtak a piramisok, azokon túl pedig a végtelen sivatag.
EnglishA violet and green shape lay curling there, rolling out its tongue like an offering.
Ibolya- és zöldszín árny feküdt benne összetekeredve, nyelvét nyújtogatta-kínálgatta.
EnglishThere lay Lyra, stretched out in the depths of her sleep, right next to Mrs.
Lyra is ott hevert az álom mély eszméletlenségében Mrs. Coulter oldalán.
EnglishYou lay out in the sun enough, on a nice beach, all your inhibitions sort of melt away.
Ha az ember eleget fekszik a napon, egy szép tengerparton, a gátlásai mintha elolvadnának.
EnglishHis bedroom lay beyond, for out of consideration for his heart he never went upstairs.
A hálószobája a földszinten volt mivel a szívbetegség miatt nem volt szabad lépcsőt másznia.
EnglishI want you to lay out wood and coal for a big fire on that tomb.
Rakjátok meg fával és szénnel, hogy jó nagy tüzet lehessen gyújtani rajta.
EnglishWhatever it was that lay sleeping out there, he had no intention of disturbing it.
Akármi aludt is ott, a kapitány nem óhajtotta felébreszteni.
EnglishThen they spend some time planning, organizing, they sketch and they lay out spaghetti.
Beszélnek róla, kitalálják hogy nézzen ki, megküzdenek a hatalomért, aztán terveznek, szerveznek.
EnglishAn Air Force sergeant strained at his leash to lay out Durling's clothing and shaving things.
Durling ruhájával és borotválkozókészletével egy repülős őrmester várakozott ugrásra készen.
EnglishDidn't you just lay it out for Norris, A to Z, in the length of time it takes to smoke a cigarette?
Hát nem éppen most magyaráztad el Norrisnak az egész szaros ügyet a cigarettaszünetben?
EnglishBesides, if we take the dreams and lay them out, what is the pattern there?
Különben is, ha tűhegyre vesszük az álmokat, mi a mintájuk?
EnglishWe had a good swim - across the creek and back - and then we lay out on the rocks, sun-bathing.
.. át az öblön meg vissza, utána meg kifeküdtünk a sziklára napozni.
EnglishI pulled myself out and lay panting, sweating, bleeding, crying.
Felhúztam magam, és feküdtem ott lihegve, izzadva, vérezve, és sírva.
EnglishI just lay there, reaching out and touching the very tip of the latchet of His sandal.
Kinyújtottam a kezemet, és megérintettem sarujának orrát.
EnglishLemme talk to Pierce now, he says, and lay him out.
Most küldje Pierce-t a telefonhoz utasít a bíró úr , hadd tekerjem ki a nyakát.
EnglishIt was enclosed by a circular wall, but that was miles away, and I wasn't interested in what lay out there.
Kör alakú fal övezte, de mérföldekre onnan, és amúgy se érdekelt, mi van a falon túl.
EnglishShe comes here often to lay her hair out in a fan to get it properly dry.
Gyakran jön ide, hogy megmossa és megszárítsa a haját.
EnglishAll the rich Punjab lay out in the splendour of the keen sun.
A végtelen gazdagságú Pandzsáb feltárult a nap ragyogó fényében.
EnglishSelect one or multiple widgets to move them or lay them out.
Ha kijelöl egy vagy több elemet, azok szabadon elmozgathatók.
EnglishIrina came in to lay her clothes out, and both withdrew to the adult side of the accommodations.
Irina közben az ágyra terítette a ruháját, aztán a két felnőtt visszahúzódott a saját fülkéjébe készülődni.