EN

launch {főnév}

volume_up

Szinonimák (angolul) a(z) launch szóra:

launch

Példamondatok a(z) "launch" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHe had radar lock and it was well within the launch param­eters for his AMRAAM.
Sikerült befognia a célt, és az jóval az AMRAAM indítási paraméterein belül volt.
EnglishDID THEse o^ agriculture launch the evolution of our crowd infectious diseases?
M iért a mezőgazdasággal együtt kezdődött megfertőző tömegbetegségeink evolúciója?
EnglishFrom what I've seen of TED, I think this may be the ideal place to launch it.
Amit eddig láttam a TED-ből, azt sugallja, hogy ideális hely lehet ezt elkezdeni.
EnglishCrystal Palace, we call that test a failure at fifty-seven seconds after launch.
Kristálypalota, az indítás után ötvenhét másodperccel az indítás meghiúsult.
EnglishWhat warning will we have that the Chinese have prepared the missiles for launch?
Honnan fogjuk tudni, ha a kínaiak előkészítik a kilövésre ezeket a rakétákat?
EnglishWe can listen in on the rest of the launch from the visitor's area, Newcombe asked.
- A többit már bent is meghallgathatjuk a látogatók termében -mondta Newcombe.
EnglishThere was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Nem volt indokolt, hogy a korábbi cikk szerint külön konzultációt indítsunk.
EnglishLaunch-chamber doors closed, chamber repressurized, one of the techs reported.
Indítótér ajtaja csukva, túlnyomás helyreállt jelentette az egyik technikus.
EnglishThe launch came to rest beneath the ladder, eight meters above the cramped cabin.
A bárka megállt a lépcsőő alatt, amely szűűk kabinjától nyolc méterre volt.
EnglishTherefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.
A Bizottság ezért a megújítására irányuló tárgyalásokat akar kezdeményezni.
EnglishSo we need to launch a reflection process in order to build common ground.
Közös álláspont kialakítása érdekében nyissuk meg az ún. elmélkedési folyamatot.
EnglishMr President, as a Liberal, I welcome the launch of the Single Market Act.
Elnök úr! Liberálisként üdvözlöm az egységes piaci intézkedéscsomag beindítását.
EnglishThis would be a goodwill gesture that could launch the necessary dialogue and debate.
Ez jó szándékú gesztus lenne, mely elindíthatná a szükséges párbeszédet és vitát.
EnglishThe controller gave the pilots range and azimuth information to ideal launch positions.
Az irányító megadta a pontos célzáshoz szükséges távolság és oldalszög adatokat.
EnglishWe should launch the debate on European minimum standards in this area too.
Ezen a területen is meg kell kezdenünk a vitát az európai minimumszabályokról.
EnglishEach had been dragged out from the fishing launch and inflated in the previous hour.
Mindkettőőt a bárkából szedték előő és fújták fel az elmúlt egy óra folyamán.
EnglishThe battery commander had felt mid heard the impact up-valley from his launch vehicles.
Az ütegparancsnok érezte és hallotta a kilövőjárművek okozta hatást a völgyben.
EnglishWe shall be going out in a motor launch, so the ladies had better wrap up warmly.
Minthogy motorcsónakba szállunk, azt ajánlom a hölgyeknek, hogy melegen öltözzenek fel.
EnglishI said I saw that Jap destroyer launch a torpedo off her starboard side!
Mondom, láttam, hogy a japán romboló a jobb oldaláról egy torpedót lőtt ki ránk!
EnglishThe Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
A görög kormánynak biztosítania kell a program azonnali elindításához szükséges tőkét.