angol-magyar fordítás erre a szóra: lap


Erre gondoltál: láp
EN

"lap" magyar fordítás

HU

"lap" angol fordítás

EN lap
volume_up
{főnév}

lap
volume_up
kör {fn} (vmi körül)
Egy újabb kör, és Buster már szökdécselni szeretett volna.
On each of three laps he passed the open doorway of the laundry room.
Mind a három kör megtételekor elhaladt a mosókonyha tárva-nyitva álló ajtaja előtt.
Two more laps, Joe Roy said without breaking stride.
Még két kör felelte Joe Roy, még csak nem is lassított.
lap
volume_up
öl {fn} (testrész)
More than strong and healthy, they were beautiful; fat balls of contentment nestling against each other in the luxury of their mother's lap.
Nemcsak erősek és egészségesek, de szépek is voltak: hat megelégedett, kövér gombóc egymáshoz bújva az anyai öl biztonságában.
lap (és: masking)

Szinonimák (angolul) a(z) lap szóra:

lap

Példamondatok a(z) "lap" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishShe received it respectfully and placed it carefully beside the doll in her lap.
Merrick tisztelettel átvette a papírlapot, és az ölében levő baba mellé tette.
EnglishThe newspaper was still on his lap, now for some reason folded into a triangle.
Az újság még az ölében hever, és valamilyen okból háromszögletűre van hajtogatva.
EnglishThe only sound for a long, awkward gap is the shuffling of paper in Lufkin's lap.
A hosszú, kínos csöndben csak a Lufkin ölében lévő papírok zizegését lehet hallani.
EnglishHe only held it on his lap and looked out into the dark, his eyes big and unhappy.
Csak tartogatta az ölében, és kibámult a sötétbe, a szeme nagy volt és boldogtalan.
EnglishJack's hands were clenched tightly in his lap, working against each other, sweating.
Jack olyan szorosan összekulcsolta a kezét az ölében, hogy megizzadt a tenyere.
EnglishHe raised his head, smiled amiably, and scaled the envelope at Spade's lap.
Fölemelte fejét, barátságosan mosolygott, és a borítékot odahajította Spade-nek.
EnglishHer left hand dropped from the wheel and thumped into her lap on top of the right.
Elengedte a kormányt, bal keze az ölében pihenő, megnyomorított jobb kézre hullott.
EnglishHe set the telephone in his lap and prepared himself for 446 an unpleasant task.
Mitch az ölébe helyezte a telefont, és egy kellemetlen feladatra készítette fel magát.
EnglishShe reached up to her beloved daemon, and, ermine-shaped, he flowed onto her lap.
Lyra felnyúlt szeretett daimónjához, az pedig, hermelin alakban, Lyra ölébe szökkent.
EnglishI am too big now, Mother, to run and climb into your lap when I stub my toe!
- Nagy vagyok már ahhoz, anyám, hogy az öledbe bújjak, ha megszúrom az ujjam!
EnglishUber closed his eyes fully, for a moment, whilst stroking Karli on his lap.
Über egy pillanatra teljesen behunyta a szemét, közben Karlit simogatta az ölében.
EnglishA small boy with a bloody towel around his foot cried in his mother's lap.
Egy kisfiú, lába köré csavart véres törülközővel, az édesanyja ölében zokogott.
EnglishThe girl sighed in her lap, ceased to smile, turned her face from the sunrise.
A lány felsóhajtott az ölében, elmosolyodott, és elfordította arcát a felkelő naptól.
EnglishLeather breeches landed in Caladnei's lap, and a tunic struck her face a moment later.
Ekkor bőrnadrág landolt Caladnei tenyerében, majd egy tunika csapódott az arcába.
EnglishToshio laid the needier on his lap, to have it ready when the enemy came.
Toshio az ölébe fektette a tűvetőt, hogy készenlétben legyen, ha jön az ellenség.
EnglishA white cat strolled in from the dining room and jumped up on the old woman's lap.
Egy fehér macska vonult be az étkezőből és felugrott az öregasszony ölébe.
EnglishLap-holding, which some airlines offer as an alternative, is a very old method.
Az ölbentartás, amelyet néhány légitársaság alternatívaként kínál, nagyon régi módszer.
EnglishHe sensed you were afraid of him, afraid to be on his lap, and that made him nervous.
Apád megérezte, hogy félsz tőle, nem szívesen ülsz az ölében, és ideges lett.
EnglishShe burst into tears then, unable to cover her face because Danny was on her lap.
Wendy könnyekben tört ki; nem tudta eltakarni az arcát, mert Dannyt tartotta az ölében.
EnglishIf I watched them one more time, I'd have to do it with an airsick bag in my lap.'
Örülök, hogy a gépész hazament, mert ha még egyszer végig kell néznem, elhányom magam!