EN laboured
volume_up
{melléknév}

Szinonimák (angolul) a(z) laboured szóra:

laboured
labour

Példamondatok a(z) "laboured" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIts laboured breathing was in her ears, its bitter sweetness pricked her nostrils.
Hallotta, ahogy kapkodva szedi a levegőt, keserédes szaga beleszúrt az orrába.
EnglishThe engine laboured, the line became tauter and tauter till it seemed as though it must part.
A gép erőlködött, a kötél egyre feszült és feszült, míg végül úgy látszott, elszakad.
EnglishSalute Persis, the dearly beloved, who hath much laboured in the Lord.
Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat fáradozott az Úrért.
EnglishIn my country in these instances we have a saying: 'The mountain laboured and brought forth a mouse'.
Nálunk az ilyen helyzetekre azt mondjuk, hogy "Vajúdtak a hegyek és egeret szültek”.
EnglishHer breathing was suddenly laboured, and the heart-beat which still echoed through the room faltered.
Légzése szaggatottá vált, és az eddig tisztán hallható szívverés fokozatosan elhalkult.
EnglishHer breath laboured in her throat and down her delicate nose, and her nostrils flared.
A levegő áramlott ki-be a száján, az orrlyuka kitágult.
EnglishEven in his final act of extremity, Rhulad answers not the loss of trust under which he laboured.
Rhuland ezen utolsó cselekedetével sem bizonyította be, hogy tévesen fosztották meg társai a bizalmuktól.
EnglishI am afraid of you, lest perhaps I have laboured in vain among you.
Aggódom, hogy talán hiába fáradtam értetek.
EnglishI thank all those who have laboured on this, because we all know that the circumstances have not been easy.
Köszönöm mindenkinek, aki ezért dolgozott, mivel mindannyian tudjuk, hogy a körülmények nem voltak könnyűek.
EnglishAnd Simon answering said to him: Master, we have laboured all the night and have taken nothing: but at thy word I will let down the net.
Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret.
EnglishSalute Mary, who hath laboured much among you.
Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradt értetek.
EnglishShe wore a black country dress when she met them at the gate of the farm on which she and her husband had laboured for so many years.
Fekete ruhában várta őket a birtok kapujában a birtokéban, melyen Kurikkal együtt oly sokat dolgoztak.
English'Friends have laboured here.'
EnglishStill he laboured on.
EnglishThe engine laboured.
EnglishTaking the shards which had fallen unnoticed in the dust about his feet as he had laboured to shape the sapphire rose, he fashioned a pair of rings.
Ghwerig ezért összeszedegette a porból a zafír rózsa csiszolása és faragása közben a lába köré hullott szilánkokat, és két gyűrűbe foglalta őket.
EnglishEurope has not been naive enough to believe that it can bring democracy with tanks and bombs, even if certain Member States may have laboured under this misapprehension.
Európa nem volt annyira naiv, hogy azt higgye, tankokkal és bombákkal ki lehet vívni a demokráciát, noha egyes tagállamok ebben a hiszemben éltek.
EnglishOccasionally they saw poor farmsteads where shabby-looking peasants in muddy brown smocks laboured long and hard to wrest scanty crops from the unyielding earth.
Időnként szegényes farmokat láttak, ahol piszkos, barna zubbonyukban fáradt parasztok dolgoztak keményen, hogy kicsikarják a kemény földből a kevéske termést.
EnglishIn the twinkling of an eye she had noted the laboured breathing, the fading voice, the way the man held an old red knitted scarf bunched on his breast with a desperate clutching hand.
Egy szempillantás alatt észrevette, hogy a férfi milyen nehezen lélegzik, hangja elhaló, s milyen kétségbeesetten szorít a mellére egy vörös, kötött sálat.
EnglishAnd then they heard the laboured breathing of a horse very near to fatal exhaustion, the unsteady thudding of staggering hooves and the savage whistle and crack of a whip.
Nem sokkal később meghallották a végső kimerüléshez közel álló ló akadozó zihálását, a bizonytalan, szaggatott patadobogást és egy korbács kegyetlen suhogását és csattogását.