EN to knock off
volume_up
{ige}

to knock off (és: to lift, to mooch, to nab, to nick)
to knock off (és: to can, to cease, to chuck up, to discard)
to knock off
to knock off (és: to toss off)
to knock off
to knock off
to knock off
szünetelteti a munkát
to knock off (és: to lay out, to top)
But pick him up nice or he'll knock off a brace of prowlies for you.
De kapja el sürgősen, mert még kinyír magának egypár hekust is.
to knock off
volume_up
szünetet tart {i.} (árból)

Hasonló fordítások a(z) "to knock off" szóra magyarul

knock főnév
to knock ige
off melléknév
off határozószó

Példamondatok a(z) "to knock off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFrom your point of view, he is only a facsimile, a knock-off, a cheap imitation.
A maga szemszögéből ő csak egy másolat, egy értéktelen, ócska utánzat.
EnglishIf we knock off the kid's lawyer, then no lawyer in his right mind would represent him.
Ha elintézzük a gyerek ügyvédjét, nincs olyan épeszű ügyvéd, aki elvállalná az ügyet.
EnglishAlexis paid this guy off to knock the power out at a specific address there.
Alexis fizetett a fickónak, hogy kikapcsolja az áramot egy ottani címen.
EnglishIt would take four to knock off the slightest of hunger pains.
Legalább négy kellene ahhoz, hogy az ember a legenyhébb éhségét csillapítsa vele.
EnglishNex time she wouldn't have to buy coffee, and that would knock three bucks off the bill.
Legközelebb nem kell kávét venni, az is három dollár megtakarítás.
EnglishIt was either knock him off the cliff or let him fire another shot at the gypsy.
Nem ez volt a szándékom, de vagy lelököm a szikláról, vagy tűröm, hogy másodszor is rálőjön a cigányra.
English'He'll knock the nose off your face if you so much as look at him wrong.'
Apjára mindig is félelemmel és csodálattal néztek fel a társai.
EnglishWell, the sticker says 75, but I can knock 20 percent off if you pay cash.
A cetli szerint 75 $, de adok kedvezményt, ha kápéra veszik.
EnglishBefuddled and enraged, the man charged my Master in a great clumsy bid to knock my Master off his feet.
Az ember dühösen, bambán és nehézkesen nekiugrott a Mesteremnek, hogy földhöz vágja.
EnglishIt took four beers to knock the edge off and loosen the tongue.
Négy sörbe került, hogy jobb kedvre derüljön, és megoldódjék a nyelve.
EnglishCome on at eight and knock off at five - that's what they think it is.
Nyolckor munkába állni, ötkor hazamenni, nem, ez itt nem megy.
EnglishOh, so you steal the seal, and then you knock off nine royals?
Tehát te ellopod a pecsétet, és te meg kilöksz 9 méltóságot a sorból?
EnglishI'm all keyed up and I need companionship to knock the edge off.
Fel vagyok spannolva, és társaságra van szükségem, hogy lazítsak.
EnglishI figure they can knock another thirty seconds off their average time.
Biztos vagyok benne, hogy ha nagyon akarják, le tudnak faragni vagy harminc másodpercet az átlagidejükből.
EnglishIf she shoved the woman, could she knock her off balance?
Ha meglöki a nőt, vajon sikerül kibillenteni az egyensúlyából?
EnglishWe have some Russian Madeira, not much to look at, but it will knock an elephant off its legs.
Van egy üveg madeiránk a székvárosból... ártatlan kis itókának látszik, de egy elefántot is levesz a lábáról!
EnglishWill ya knock it off and talk plain like real people?
Erőtesd má meg magad, és beszéjjé úgy, mint eggy nómális ember!
EnglishIt went for his nostrils, and he brushed frantically at his face, but he couldn't find it, couldn't knock it off.
Az orrlyuka felé indult, mire rémülten seperte le az arcát; de nem sikerült leszednie onnan!
EnglishIt would knock two full hours off the normal flight time.
Ez két teljes órát faraghat le a rendes repülési időből.
EnglishIf they could assassinate Rosenberg and Jensen, and knock off Thomas Callahan, she would be easy.
Ha meg tudták gyilkolni Rosenberget és Jensent, ha végezni tudtak Thomas Callahannel, vele sem lesz nehéz dolguk.