angol-magyar fordítás erre a szóra: intake

EN

"intake" magyar fordítás

EN

intake {főnév}

volume_up
The standard says that the entire daily intake can be imputed to toys.
A szabvány szerint az egész napra számított mérgezőanyag-bevitel beszámítható a játékok javára.
The intake assessment of lambda-cyhalothrin, methomyl and pymetrozine shows, that by setting the MRLs concerned, ARfD will not be exceeded.
A lambda-cihalotrin, metomil és pimetrozin bevitel felmérése azt mutatja, hogy az érintett MRL-ek megadásával az ARfD-t nem fogják túllépni.

Példamondatok a(z) "intake" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English(d) Intake orifice diameter : at least 4 mm diameter in order to avoid wall effects;
(d) Beszívó szájnyílás átmérője: legalább 4 mm-es átmérő a falhatások elkerülésére;
EnglishChambers, as you get older you have to watch the coffee intake.
Tudja, Mr. Chambers, ahogy öregszik, nem ártana, ha odafigyelne a kávéfogyasztására.
EnglishShaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.
A 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
EnglishWill heard an intake of breath from Lyra behind him as she saw it too.
Will meghallotta, amint mögötte Lyra ijedten felszisszen ő is meglátta a majmot.
EnglishThe vacuum in the vehicle's intake system shall be measurable to within ± 5 mm of mercury.
A gépjármű szívócsöve vákuumának ( 5 mm Hg pontossággal kell mérhetőnek lennie.
EnglishFor the same reasons, I am opposed to labelling of mandatory daily intake.
Ugyanezen okokból ellenzem a napi tápanyagbevitel kötelező feltüntetését.
English`Your slave,' Armand whispered with a deep intake of breath that was passionate.
A rabszolgád suttogta Armand, s szenvedélyes sóhaj hagyta el ajkát.
EnglishThere was a sharp intake of breath, and then a loud knock at the door leading to the hall.
Valaki nagy zajjal szívta be a levegőt, aztán hangosan kopogtak a hallajtón.
EnglishShe tried to keep her complaints to herself, but Hotchkiss caught her intake of breath.
Megpróbálta magába fojtani a panaszáradatot, de Hotchkiss felfigyelt a ziháló lélegzetvételre.
EnglishThis also he expected, and likewise the deep, shuddering intake of breath that followed.
Ezt is gyanította, ahogy a mozdulatokat követő mély lélegzetet is.
EnglishHe heard a sudden intake of breath, then what sounded like a rather embarrassed cough, just behind him.
Hallotta, hogy valaki sóhajt, aztán zavartan köhint egyet, pontosan a háta mögött.
EnglishThe standard says that the entire daily intake can be imputed to toys.
A szabvány szerint az egész napra számított mérgezőanyag-bevitel beszámítható a játékok javára.
EnglishTolbeck gasped, and the sudden intake of subfreezing air hurt his throat and made his lungs ache.
Tolbeck rémülten szívta be a jeges levegőt, amely belemart a torkába, és égette a tüdejét.
EnglishThe back pressure measured in the exhaust pipe at the intake of the probe shall not exceed 735 Pa.
A kipufogócsőben, a szonda nyílásánál mért ellennyomás a 735 Pa értéket nem haladhatja meg.
EnglishThe vacuum at intake shall be measured to within ± 8 mm (mercury gauge).
A szívóvezeték vákuumát ( 8 mm Hg pontossággal kell mérni.
EnglishThe supreme engine lives by an alternation of intake and exhaust.
A Legfőbb Mozgatót Szívás és Kipufogás kettős mozgása élteti.
EnglishThe back pressure measured in the exhaust pipe at the intake of the probe shall not exceed 735 Pa.
A kipufogócsőben a szonda bemenő nyílásánál mért ellennyomás a 735 Pa értéket nem haladhatja meg.
EnglishAnd we especially associate alcohol intake with sex appeal and manhood, in some cases.
S ráadásul összekapcsoljuk az alkoholfogyasztást a szexuális vonzerővel, és egyes esetekben a férfiassággal is.
EnglishI caught the sharp intake of breath at the far end of the line.
Hallani lehetett a gyors lélegzetvételt a drót másik végén:
EnglishI heard a sharp intake of his breath and the cigar fell from his fingers.
Mélyet sóhajtott, s a szivar kihullott a kezéből.

Szinonimák (angolul) a(z) intake szóra:

intake