angol-magyar fordítás erre a szóra: infinite

EN

"infinite" magyar fordítás

EN infinite
volume_up
{melléknév}

With infinite skill, he began to pick the lock of the Earthman's gyves.
Végtelen szakértelemmel fogott a földlakó bilincszárának felnyitásához.
Laughter and infinite intellect and then the round-checked face, the bud mouth.
Kacagás, végtelen értelem, gömbölyded orcák, rózsabimbó száj.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
Végtelen számú majom sohasem tudná legépelni Shakespeare összes műveit.

Szinonimák (angolul) a(z) infinite szóra:

infinite

Példamondatok a(z) "infinite" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd these are perfect-and done like the Latin and the Greek with infinite care.
Ezek viszont tökéletesek a latin és a görög fordítás is páratlan gonddal készült.
English`Life itself must be founded upon the infinite possibility for choice and accident.
Az életnek a választások és a véletlenek kimeríthetetlen sokaságán kell alapulnia.
EnglishThere was an utter coldness and a ferocious, infinite intelligence in those dark eyes.
A sötét szemekben tökéletes, átható hidegség és lelketlen intelligencia csillant.
EnglishHe was sick of her silences, weary to death of her infinite strangeness.
Szinte rosszul lett a lány némaságától, halálosan kimerítette a lány idegensége.
EnglishThis technology is secure, it is sustainable, it is free and it is infinite.
Ez egy biztonságos, fenntartható, ingyenes és kimeríthetetlen technológia.
EnglishThen gradually the almost infinite size of this water forced itself on his attention.
Aztán a víz szinte beláthatatlan tömege lassanként erőszakosan birtokba vette tudatát.
EnglishSome seek eternal beauty, and place their ephemeral life in the infinite.
Egyesek az örök szépséget keresik, és múló életükbe beleviszik a végtelent.
EnglishThen, to her infinite relief, she heard eight voices all yelling at the same time: Hey, you!
Hatalmas megkönnyebbülésére ekkor nyolc hang kezdett kiabálni egyszerre: Hé, te!
EnglishIt sighed, a long whistling sigh of infinite tedium, and lay still.
Aztán sóhajtott, hosszú, sípoló, végtelenül mélabús sóhajjal, és elcsöndesedett.
EnglishOr Those Who Must Be Kept, who strike with infinite power from their shrine.
Vagy Azok sújtanak le szentélyükből iszonyú erővel, Akiket Õrizni Kell.
EnglishThe Lightless Lake was a small body of water, but Vraggen knew its depths to be infinite.
Vraggen azonban jól ismerte a titkát: a feneketlen tónak nem létezett alja.
EnglishWhat they began to unveil was the infinite power of the mystic-sorcery!
Amiről elkezdték félrevonni a fátylat, az a misztikum határtalan hatalma volt, a boszorkányság!
EnglishThose fingers trailed down to her wrist with infinite gentleness and captured her fingers.
Ujjai lassan elindultak lefelé a mellkasán, és megfogták a kezét.
EnglishA naked, frail, sallow man with an air of infinite sadness lay strapped onto a bunk, moaning.
Meztelen, törékeny, sárgás bőrű ember feküdt egy priccsre szíjazva.
EnglishWith dry eyes and an intent stare, Madine watched the construction site approach with infinite slowness.
Madine izgatottan figyelte a hajógyár részleteit, amely lassan közeledett feléjük.
EnglishIf you believe, as I do, that time is subjective, then you've got an infinite supply.
- Ha elhiszed, amit én tartok, vagyis azt, hogy az idő szubjektív, akkor még rengeteg tartalékom van.
EnglishIn his eyes she had been beautiful beyond words, a creature of infinite charm and sweetness of nature.
Kremátor szemében elmondhatatlanul gyönyörű volt, végtelenül bájos és édes.
EnglishBut it'll take an infinite amount of patience and a lot of love.'
De ehhez iszonyatos türelemre és rengeteg szeretetre lesz szüksége.
EnglishWhat has appeared exceptional to the minute mind of man has been inevitable to the infinite Eye of God.
Ami kivételesnek hat, az csak pillanatokra és az emberi értelem számára az.
EnglishSephrenia reached out as if to touch that ethereal little face in a gesture of infinite love.
Sephrenia kinyújtotta a kezét, és határtalan szeretettel megsimogatta az apró, anyagtalan arcot.