Példamondatok a(z) "indent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFirst indent of Article 9 of Regulation No 11 is hereby replaced by the following:
A 11. rendelet 9. cikknek az első francia bekezdését a következő helyettesíti:
English- 'Berlin West' is added to the end of the first indent of subparagraph (b);
- a b) pont első francia bekezdésének vége "Nyugat-Berlin" nevével egészül ki;
English2. in Article 3 (1), the second indent shall be replaced by the following:
2. a 3. cikk (1) bekezdésében a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
English(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
(FR) A 7. bekezdésben az első bekezdés utáni első franciabekezdés:
English(c) The first indent of the third paragraph of Article 3 is replaced by the following:
c) A 3. cikk harmadik bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishIncreases the left indent of the current paragraph and sets it to the next tab stop.
Növeli és a következő tabulátorpozícióhoz állítja az aktuális bekezdés bal oldali behúzását.
EnglishFamilies and groups of substances referred to in the second indent
A második francia bekezdésben meghatározott anyagcsaládok és anyagcsoportok
English(2) The following indent shall be inserted after the first indent:
2. A cikk az első francia bekezdés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:
EnglishThe second indent of Article 1 (1) is replaced by the following:
1. Az 1. cikk (1) bekezdés második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishThe following is added to the second indent of Article 6 (a):
A 6. cikk a) pontjának második francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:
English(SV) Mr President, under paragraph 65 we had no vote on indent 5.
(SV) Elnök úr, a 65. bekezdésben nem szavaztunk az 5. francia bekezdésről.
EnglishClick the Increase Indent icon to increase the indentation of the cell content of the selected cells.
Kattintson a Behúzás növelése ikonra a kijelölt cellák behúzásának növeléséhez.
EnglishThe first indent of paragraph 4 is replaced by the following:
(3) A (4) bekezdés első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishClick the Decrease Indent icon to reduce the indentation of the cell content in the selected cells.
Kattintson a Behúzás csökkentése ikonra a kijelölt cellák behúzásának csökkentéséhez.
EnglishIf the current paragraph style uses an indent, the amount you enter here is added to the indent.
Ha az aktuális bekezdésstílus behúzást használ, az itt megadott mérték a behúzáshoz adódik.
EnglishEnter the amount by which you want to indent a paragraph from the left edge of the text frame.
Írja be bekezdésnek a szövegkeret bal szélétől számított behúzását.
EnglishEnter the amount by which you want to indent a paragraph from the right edge of the text frame.
Írja be bekezdésnek a szövegkeret jobb szélétől számított behúzását.
EnglishResets the indent and the spacing values to the default values.
Visszaállítja a behúzásra és térközre vonatkozó beállításokat az alapértelmezett értékekre.
EnglishThe following indents are inserted after the last indent of Article 5 (1):
5. Az 5. cikk (1) bekezdése az utolsó francia bekezdése után a következő francia bekezdésekkel egészül ki:
English- The following is added to the first indent of Article 6 (2) (a):
- A 6. cikk (2) bekezdése a) pontjának első francia bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

Szinonimák (angolul) a(z) indent szóra:

indent