EN indecisive
volume_up
{főnév}

indecisive

Szinonimák (angolul) a(z) decisive szóra:

decisive
English

Példamondatok a(z) "indecisive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCurrent indecisive behaviour of the Union creates only more confusion in Kosovo.
Az Unió jelenlegi bizonytalan viselkedése csak még több zavart kelt Koszovóban.
EnglishYou are Shimrod, as meek, quixotic and indecisive as ever.”
Te Shimrod vagy, ugyanolyan jámbor, fellegekben járó és bizonytalan, mint régen.
EnglishThere are, however, quite a few areas where the European Union has for a long time been indecisive.
Jó néhány olyan terület van azonban, ahol az Európai Unió már jó ideje döntésképtelen.
EnglishThey stood, indecisive, looking left, then right, and then straight ahead.
... annál jobbak az esélyeink, hogy élve kikerülünk innen.
EnglishIt was one of those indecisive things, you know, in that the death was due to revolver shots.
De nem jutottak semmire, csak azt derítették ki, hogy mindkettőjük halálát pisztolygolyó okozta.
EnglishWendy Torrance stood indecisive in the middle of the bedroom, looking at her son, who had fallen fast asleep.
Wendy Torrance tétován állt a hálószoba közepén, és a fiát nézte, aki mélyen aludt.
EnglishKhelben was rarely indecisive, but he was puzzled and unsure now.
Khelben mindig határozott volt, de most bizonytalannak tűnt.
EnglishHe would be cautious and indecisive, anxious not to err.
Gyanakvó, tétova jellem, rögeszmésen fél a tévedéstől.
EnglishHe stood there for a moment, indecisive.
Valami baj Tétován álldogált egy percig, aztán megrázta a fejét.
EnglishThe President looked indecisive and exasperated.
Az elnök ingerültnek és határozatlannak látszott.
EnglishBetter still, they were indecisive.
És ami még jobb hírnek bizonyult, határozatlanul is.
EnglishThey are paper tigers, weak and indecisive.
Gyenge, dönteni képtelen papírtigrisek.
EnglishWhen have you ever seen me indecisive?
EnglishIm not indecisive, am I?
Nem is vagyok döntésképtelen, ugye?
EnglishMaloof, sitting opposite, tended to qualify all his opinions, so that, compared to Sion-Tansifer, he seemed somewhat vague and indecisive.
Maloof, aki szemben ült vele, gyakran módosította saját véleményét, így Sion-Tansiferhez képest bizonytalannak és ingadozónak tűnt.
EnglishI gloated over my last glimpse of my Father dispatching those soldiers of Tiberius, those cheap assassins sent by a cowardly, indecisive Emperor.
Kárörvendve játszottam le magamnak újra és újra azt az utolsó pillanatot, amelyben apám az alvilágba küldi a gyáva, erélytelen császár vacak bérgyilkosait.
EnglishDogs didn't just wag their tails when they were happy; they - like cats - also wagged them when they were indecisive, still trying to evaluate a situation.
A kutya nemcsak örömében szokta csóválni a farkát, hanem akárcsak a macska olyankor is, amikor még habozik, még csak mérlegelni próbálja a helyzetet.
EnglishThey left my body there for my friends to watch over, he explained, and for the first time since I'd seen him, he looked troubled, indecisive, even faintly confused.
Testemet otthagyták a barátaimnak, hogy vigyázzanak rá magyarázta, és megismerkedésünk óta először láttam zaklatottnak, tétovának, sőt egy kissé zavartnak.