EN incapacity
volume_up
{főnév}

incapacity (és: disablement)
He shall be entitled to the maximum pension if the incapacity is the result of disablement or illness contracted in the performance of his duties;
Abban az esetben, ha a munkaképtelenség kötelezettségeinek teljesítése során szerzett fogyatékosság vagy betegség következménye, a legnagyobb nyugdíjra jogosult;
At present, this disease represents one of the main causes of incapacity among the elderly, and Alzheimer's disease accounts for more than half of all cases.
Jelenleg ez a betegség az időskorúak körében a munkaképtelenség fő okát jelenti, az Alzheimer-kór pedig az összes eset több mint felét képviseli.
It is estimated that by the year 2020, depression will have become the most common illness in the developed world and the second main reason for incapacity for work.
A becslések szerint a depresszió 2020-ra a leggyakoribb betegség lesz a fejlett világban, és a munkaképtelenség második legfőbb okát fogja jelenteni.
incapacity (és: fault, handicap)
He shall be entitled to the maximum pension if the incapacity is the result of disablement or illness contracted in the performance of his duties;
Abban az esetben, ha a munkaképtelenség kötelezettségeinek teljesítése során szerzett fogyatékosság vagy betegség következménye, a legnagyobb nyugdíjra jogosult;
She didn't black out - didn't even come close to it - but that mental emptiness and the total physical incapacity which accompanied it were worse than a blackout.
Nem vesztette el eszméletét, de a tudatát betöltő űr és a teljes testi tehetetlenség rosszabb volt az ájulásnál.

Szinonimák (angolul) a(z) capacity szóra:

capacity

Példamondatok a(z) "incapacity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English...that Europe's incapacity to do anything is due to UNPROFOR's internal problems?
...Európa azért képtelen bármit is tenni, mert az UNPROFOR belső problémákkal küzd?
EnglishApplication of the Netherlands legislation on insurance against incapacity for work
4. A keresőképtelenség elleni biztosításról szóló holland jogszabályok alkalmazása
EnglishMedical report relating to incapacity to work (sick leave or maternity leave).
Orvosi jelentés munkaképtelenséggel kapcsolatban (betegszabadság vagy szülési szabadság).
English'Come down on the world entirely through my own incapacity to stick to regular work.
- Azért züllöttem így el, mert állandó munkát képtelen vagyok végezni.
EnglishI'd need a medical log, citing clear evidence of incapacity.
Bizonyíték kell az orvosi naplóban, ami az alkalmatlanságot alátámasztja.
EnglishParticular attention needs to be focused on rare conditions which lead to physical or mental incapacity.
Különös figyelmet kell fordítani a testi vagy mentális munkaképtelenséget előidéző ritka betegségekre.
EnglishIn my view this is a serious inadequacy: an incapacity to build a real, strategic and lasting peace policy.
Nézetem szerint komolyan alkalmatlan: nem képes valódi, stratégiai és tartós békepolitikát kialakítani.
EnglishSince Primate Annias is acting for the Patriarch of Cimmura during His Grace's incapacity, that makes him the man who would preside over this hearing.
Mivel az ottani pátriárka betegsége miatt Cimmura vezetője jelenleg Annias primátus, neki kell vezetnie a meghallgatást.
EnglishFor me, this signals not their incapacity to absorb European funds, but possible excessive bureaucracy from European institutions.
Számomra ez nem az európai pénzeszközök felhasználására vonatkozó képességek hiányát jelzi, hanem esetleg az európai intézmények túlzott bürokráciáját.