angol-magyar fordítás erre a szóra: to hunt down

EN

"to hunt down" magyar fordítás

EN to hunt down
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "to hunt down" szóra magyarul

hunt főnév
to hunt ige
down főnév
Hungarian
down melléknév
down határozószó
to down ige
down! indulatszó
Hungarian

Példamondatok a(z) "to hunt down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBrys knew it was not his world, nor did he wish to hunt down its secrets.
Brys tudta, hogy ez nem az ő világa, esze ágában sem volt megfejteni a titkait.
EnglishHe had searched eleven thousand square kilometers, risked everything to hunt it down.
Tizenegyezer négyzetkilométert átkutatott, mindent megkockáztatott, hogy megtalálja.
EnglishShould we hunt her down and hang her to a high tree? the Colonel said with anticipation.
Kerítsük kézre, és kössük föl az első fára?- kérdezte helyeslést várva az ezredes.
EnglishWe have to hunt down the pirates, we have to catch them, otherwise it will not work.
A kalózokat kézre kell kerítenünk, el kell fognunk őket, különben az egész nem működik.
EnglishI was afraid that If I stayed in Arcium, the Pandions would hunt me down and kill me.'
Tartottam tőle, hogy ha Arciában maradok, a pandionok a nyomomba erednek, és megölnek.
EnglishA crime for which we would hunt another vampire down until we destroyed him.
Az, amiért addig üldöznénk a másik vámpírt, míg meg nem semmisítettük.
English'We're going to hunt down Owen Underhill and teach him to love the Lord.'
- Levadásszuk Owen Underhillt, és megtanítjuk rá, hogy szeresse az Urat.
EnglishIt had taken him half of his lifespan to hunt down the details, for the Library was a labyrinth.
Fél életét a részletek kiderítésére áldozta, hisz a Könyvtár valóságos labirintus.
EnglishOf course, we didn't know then that half the galaxy was trying to hunt you down.
Persze azt nem tudhattuk, hogy a fél galaxis magára vadászik.
EnglishStill enclosed in the bubble of her joy, she heard him say, We were going down to hunt waterfowl.
Morgaine-t még mindig körülölelte a boldogság, így hallotta a fiú hangját.
EnglishIf she is weak and embraces the demands of her parabiology, I will help you hunt her down.
Ha gyengének bizonyul, és elfogadja parabiológiája parancsait, segíteni fogok, hogy elkapjuk.
EnglishAs a lifelong officer of the Second Chief Directorate, KGB, it had been his job to hunt down spies.
A KGB második fődirektorátusa hivatásos tisztjeként világéletében kémekre vadászott.
EnglishIf you betray me, I will hunt you down with all my resources and bring you back to the Peinhador.
Ha elárulsz, utánad küldöm a legjobb embereimet és visszahozatlak a Peinhadorba.
EnglishGallagher and the rest are to hunt down as many as they can.
Gallaghernek és a többieknek annyit kell levadászniuk, amennyit csak tudnak.
EnglishGive them one more and they will use the current state of affairs to hunt all of us down.
Adj nekik még egy kis időt, hogy koordinálják erőiket, és le fognak vadászni minket az utolsó emberig.
EnglishThe dragons spawned a child of indescribable terror, to seek out and hunt down Scabandari Bloodeye.
A sárkányok egy gyilkos, félelmetes fajzatot hoztak a világra, hogy levadássza Szkabandarit.
EnglishA moment to orient himself: There was the corner where he'd been hiding when the Norn came to hunt him down.
Egy pillanatig gondolkodott: ez volt az a sarok, ahol elbújt a norn elől.
EnglishThe Tandu assume that they will be chosen, come that day, to hunt down the unworthy.
A tanduk feltételezik, hogy ők lesznek a kiválasztottak, akik azon a napon majd legyilkolhatják a méltatlanokat.
EnglishYour Mirelly-Lyra escaped, said Skatholtz, because there were too few Boys left to hunt her down.
A te Mirelly-Lyrád azért menekült meg mondta Skatholz , mert túl kevés fiú maradt, hogy üldözhesse.
EnglishI was a self-trained tourist; I couldn't possibly hunt her down.
Én önképzős turista vagyok; feltehetően nem tudnám elkapni.