angol-magyar fordítás erre a szóra: hundreds of thousands of

EN

"hundreds of thousands of" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "hundreds of thousands of".

Példamondatok a(z) "hundreds of thousands of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, we are holding back hundreds of thousands of those who have good intentions.
Ugyanakkor százezrével tartunk vissza olyanokat, akik jó szándékkal érkeznének.
EnglishThere are hundreds of thousands of us who think the same... all over the world.
Több százan, több ezren vagyunk szerte a világon... akik így vélekedünk.
EnglishAlmost 60 people died, and hundreds of thousands of people sustained considerable damage.
Közel 60 ember halálát okozta, és több százezer ember szenvedett súlyos károkat.
EnglishEvery year, hundreds of thousands of non-European aliens enter our continent, Europe.
Évente százezrével érkeznek nem európai külföldiek kontinensünkre, Európába.
EnglishHundreds of thousands of Roma were killed and persecuted during the Second World War.
Több százezer romát gyilkoltak meg és üldöztek a második világháború során.
EnglishHundreds of thousands of people will lose their jobs and people will take to the streets.
Százezrek fogják elveszíteni munkahelyüket és az emberek az utcára fognak vonulni.
EnglishAccording to Europol, there are hundreds of thousands of victims in the EU alone.
Az Europol szerint csak az EU-ban áldozatok százezreiről beszélhetünk.
EnglishHundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
Százezrek, ha nem milliók vándorolnak majd ki olyan országokba, mint Nagy-Britannia.
EnglishThe smoke alarm has saved perhaps hundreds of thousands of lives, worldwide.
A füstjelző világszinten valószínűleg többszázezer életet mentett meg.
EnglishThousands, then hundreds of thousands, as if the fires very fuel had been transformed.
Több ezret, majd több százezret, mintha a tűz anyaga változott volna át.
EnglishHundreds of thousands are confined and many have no access to humanitarian aid.
Több százezren vannak elzárt területeken, és sokan nem jutnak hozzá a humanitárius segélyhez.
EnglishWe are talking about hundreds of thousands of people who require our help.
Emberek százezreiről beszélünk, akik rá vannak szorulva a segítségünkre.
EnglishBecause we're starting to see these enterprises reach hundreds of thousands of people.
Mert látjuk, hogy ezek a vállalkozások több százezer emberhez érnek el.
EnglishOr, as we speak now, hundreds of thousands of Congolese women are getting raped and mutilated.
Vagy, mialatt beszélünk kongói nők százezreit erőszakolják meg és csonkítják meg.
EnglishI and hundreds of thousands of Poles would like to appeal for his release.
Velem együtt lengyelek százezrei szeretnék kérni a szabadon bocsátását.
EnglishPeople are persecuted in their hundreds of thousands because of their religious beliefs.
Több százezer ember szenved el üldöztetést a vallási meggyőződése miatt.
EnglishEach year hundreds of thousands of women are abused in the European sex industry.
Minden évben nők ezreit zsákmányolják ki az európai szexiparban.
EnglishHundreds of thousands of animals now travel with their owners each year across Europe.
Az állattulajdonosok jelenleg évente állatok százezreit viszik magukkal európai utazásaikra.
EnglishHundreds of thousands, perhaps millions, of people are expected to be in Kiev tomorrow.
Több százezer, talán több millió emberre számítanak holnap Kijevben.
EnglishBehind these petitions there are often hundreds of thousands of people.
Ezek mögött a beadványok mögött gyakran több százezer ember található.

Más szótárak

English
  • hundreds of thousands of

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.