angol-magyar fordítás erre a szóra: hundreds of millions

EN

"hundreds of millions" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "hundreds of millions".

Példamondatok a(z) "hundreds of millions" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn that event, we would literally have allowed hundreds of millions to run into the sand.
S ha ez történne, elmondhatnánk, hogy százmilliókat dobtunk ki az ablakon.
EnglishThe Commission has allocated hundreds of millions in emergency aid for the people most affected.
A Bizottság sürgősségi segélyek százmillióit juttatta a leginkább érintett embereknek.
EnglishWe've spent hundreds of millions of dollars on it, and nothing to show for it.
Több százmillió dollárt költöttünk el rá, eredmény nélkül.
EnglishHundreds of millions of people have seen their poverty exacerbated.
Emberek százmillióinak kellett megtapasztalniuk nyomorúságos életkörülményeik súlyosbodását.
EnglishWhat have we ourselves done to lift the hundreds of millions of our people from extreme poverty?
Mit tettünk mi magunk azért, hogy népeink százmillióját kiemeljük a szélsőséges nyomorból?
EnglishWith the Hubble Space Telescope, we're looking at hundreds of millions of years to a billion years.
A Hubble Űrtávcsővel több száz millió évtől milliárd évekig látunk el.
EnglishHe could not even work out how many hundreds of millions of rubles that sort of envelope could buy.
Hirtele-nében ki sem tudta számolni, hány rubelt vehet ezen a pénzen.
EnglishHis own fortune had suffered badly in the events of the previous Friday, drawn down by hundreds of millions.
Az ő vagyona is erősen megszenvedte a pénteki eseményeket, több száz milliót vesztett.
English...from hundreds to millions and millions of years ahead of us.
...mely több millió évvel előbbre tart, mint mi.
EnglishImpact assessments would have been essential, given that consumer credit affects hundreds of millions of people.
A hatástanulmányok fontosak lettek volna, hiszen a fogyasztói hitelek emberek százmillióit érintik.
EnglishLet us stand by the Tibetans in political terms, but let us not ruin the joy of sport for hundreds of millions of people.
Álljunk ki a tibetiekért a politikában, de ne rontsuk el sok százmillió ember örömét a sportban!
EnglishEven today, billions of people have no access to water and hundreds of millions are dying as a result.
Több milliárd ember számára még ma sem biztosított a vízellátás, és több százmillióan halnak meg ennek eredményeképp.
EnglishThey've been doing it for hundreds of millions of years.
És teszik ezt már több százmillió éve.
EnglishHundreds of millions of Luxembourg francs, the currency in use at that time, were paid out to them retrospectively.
Több száz milliót fizettek ki nekik visszamenőlegesen luxemburgi frankban, az abban az időben használatos valutában.
EnglishPeople trafficking, sexual exploitation and work slavery are a terrible reality affecting hundreds of millions of minors.
Az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a rabszolgamunka kiskorúak százmillióit sújtó szörnyűséges valóság.
EnglishWe should indeed bear in mind that secure energy supplies are of vital interest to hundreds of millions of Europe's citizens.
Valóban szem előtt kell tartanunk, hogy az energiaellátás biztosítása több száz millió európai polgár létfontosságú érdeke.
EnglishI would also stress the fact that the Portuguese State has been wasting hundreds of millions of euros in first pillar funds.
Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a portugál állam több száz millió eurót pazarolt első pillér alatti támogatásokra.
EnglishFinally, deforestation puts some hundreds of millions of people in danger - people who either live in the forests or live off them.
Az erdőirtás végül emberek százmillióit sodorja veszélybe - azokat az embereket, akik az erdőkben vagy az erdőkből élnek.
EnglishThese catastrophic floods have affected around 500 000 people in various ways and have caused hundreds of millions of euro of damage.
A katasztrofális áradások nagyjából 500 000 embert érintettek valamilyen módon, és több száz millió euró értékű kárt okoztak.
EnglishHundreds of millions of dollars.

Más szótárak

English
  • hundreds of millions

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.