EN humble
volume_up
{melléknév}

humble (és: lowly, meek, moderate, modest)
In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.
Szerény véleményem szerint valami más hiányzik - és ez a biztonság.
Fortunately, in my humble opinion, they have forgotten that.
Szerencsére, legalábbis szerény véleményem szerint, ez kiment a fejükből.
We know how little there is to tempt anyone to our humble abode.
Tudatában vagyunk, hogy szerény hajlékunk vajmi kevés vonzóerőt gyakorolhat bárkire.
Patiently she waited to be reclaimed, the humble inspiration for his empire.
Bru, a birodalom alázatos ihletője türelmesen várja, hogy visszaköveteljék.
I heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.
Hallottam a Sufik imádságát -- alázatos muszlimok, akiket gyűlöl a Talibán.
To become simple, humble, meek, loving, that was the gist of it.
Légy egyszerű, szerény, alázatos, szeress másokat.
humble (és: artless, bald, bare, common)
Not minding high things, but consenting to the humble.
Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
To become simple, humble, meek, loving, that was the gist of it.
Légy egyszerű, szerény, alázatos, szeress másokat.
I'll never think of you guys again... lead a humble, quiet life, and I'll be on my way.
Többé eszembe se jutnak fiúk... egyszerű, csendes élet, és nincs több gondom.

Szinonimák (angolul) a(z) humble szóra:

humble

Példamondatok a(z) "humble" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe ''Will the Lovers Be Meeting at the Sitar Player's Humble Abode'' scene.
A "Fognak-e találkozni a szerelmesek a gitáros fiú kunyhójában" jelenetet...
EnglishBut God, who comforteth the humble, comforted us by the coming of Titus.
De Isten a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.
EnglishHe lived like a member of the nobility, but he'd come from humble roots.
Az apja, mi is volt... az hiszem, mozdonyvezető a vasútnál?, idézte föl a rendőr.
EnglishTiberius, my humble fate is curiously bound up with your illustrious one.
Tiberius, az én alacsony sorsom furcsa mód kapcsolatban van a te ragyogó életeddel.
EnglishThe problem is that politicians are very often less humble than scientists.
A gond csak az, hogy a politikusok nagyon gyakran kevésbé alázatosak, mint a tudósok.
EnglishHe seemed at once animated and humble, sitting upright in the chair, urging me to go on.
Azonnal feléledt, kihúzta magát a székén, egész lényével biztatott, hogy folytassam.
EnglishLicense plates, in Trooper Hamilton's humble opinion, were getting better.
A rendszámtáblák vélekedett Hamilton rendőr napról napra jobbak lesznek.
EnglishThat had to be David, his voice low and whispery, both humble and a little startled.
Ez csak Dávid lehetett; halk, majdnem suttogó hangjában alázat és némi meghökkenés érződött.
EnglishThere were slaves outside, in the shade, writing letters dictated by humble men and women.
Kint is rabszolgák ültek az ereszek alatt, akiknek szegény emberek diktáltak leveleket.
EnglishGETTING AN IDEA was a more humble way of saying I am inspired, or Eureka!
Az utóbbi csak szerényebb változata a büszke kiáltásnak: Megszállt az ihlet! avagy Heuréka!
EnglishYou're an ambitious girl, you wouldn't like to marry a humble jobbing gardener.
Maga érvényesülni akar, nem érné be egy szegény kertésszel.
EnglishWe must be humble, however. We face substantial challenges in the region.
Nem szabad azonban elbíznunk magunkat, hiszen alapvető változásokkal kell számolnunk a régióban.
EnglishMorgaine said, The Goddess grant that the Lady of the Lake need never humble herself so far.
- Adja az Istennő - mondta Morgaine -, hogy a Tó Asszonyának sose kelljen így megalázkodnia.
EnglishAnd whosoever shall exalt himself shall be humbled: and he that shall humble himself shall be exalted.
Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.
EnglishSand, even black sand, was a humble and innocent substance.
Tudta, hogy segítségre van szüksége, de nem tudta, ki az, akihez fordulhat.
EnglishLife would be much easier for a humble tradesman such as myself if that were the way of the world.
A magamfajta szegény kereskedő mindjárt könnyebben viselné élete terhét.
EnglishLet us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.
Legyünk őszinték, és ismerjük el: a humanitárius segélyek évei nem csökkentették a függőséget.
EnglishWhosoever therefore shall humble himself as this little child, he is the greater in the kingdom of heaven.
Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában.
EnglishLet my humble home be a refuge to thee, however unworthy its accoutrements.
Tekintsétek menedéknek szerényen berendezett hajlékomat.
Englishtary's smaller, more humble computer, in his tie and shirtsleeves, his coat on the back of the chair.
Elég gyámoltalanul festett a titkárnője jóval szerényebb számítógépénél.