angol-magyar fordítás erre a szóra: humanoid

EN

"humanoid" magyar fordítás

HU

"humanoid" angol fordítás

EN humanoid
volume_up
{főnév}

humanoid
It was a high quality film of a male humanoid eating what looked like a pear.
A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcsöt.
Up close, the guards were particularly impressive, towering over the woman and the humanoid.
Így közelről az őrök még félelmetesebb jelenségek voltak a nő és a humanoid fölé tornyosulva.
Humanoid robot Dors Venabili is constructed on Eos.
Dors Venabili humanoid robot megépítése az Eos bázison.

Szinonimák (angolul) a(z) humanoid szóra:

humanoid

Példamondatok a(z) "humanoid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishDaneel's humanoid face was expressive, displaying both wincing pain and irony.
Daneel emberi arcán érzelmek tükröződtek: fájdalom és irónia.
EnglishTarella was Class-M, like Earth, with similar humanoid life forms.
A Tarella M-típusú bolygó volt, mint az önök Földje, hasonló létformával.
EnglishTheir shaman, adorned about his neck with a brace of humanoid skulls
Csak egy-egy halk, esetleges brekegésszerű hang hagyta el a torkukat.
EnglishThese circuit boards are impossible to reach with humanoid fingers.
Emberi ujjaikkal képtelenség hozzáférni ezekhez az áramköri lapokhoz.
EnglishHe watched the slime flow and reshape itself into its hulking, humanoid shape.
Csöndesen figyelte, amint a kocsonyalény ismét visszaalakítja magát hatalmas, idomtalan ember formájúra.
EnglishThe leather-garbed humanoid body beneath the head held a blaster in multisuckered fingers.
A zöld ábrázat bőrruhás testben, és lézerpisztolyt markoló, tapadókorongos kezekben folytatódott.
EnglishThey appeared vaguely humanoid, with a deeper darkness where their eyes ought to have been.
A szobrok közt cikázó árnyékok felnyögtek, és feléjük suhantak.
EnglishDown the long, chilly corridor, a humanoid figure could be seen approaching.
A hosszú, hideg folyosón egy emberszerű alak közeledett.
EnglishSilhouetted against the spots was a vaguely humanoid shape, a mysterious shadow, lying on a stasis table.
Egy halványan emberforma, rejtelmes árny körvonala rajzolódott ki ott egy sztázisasztalon.
EnglishThe shadows amalgamated, whirled, and formed into a humanoid shape.
Az árnyékok egymásba olvadtak, és emberi alakot öltöttek.
EnglishIt was like seeing a humanoid creature whose far distant ancestors had been not primates but avian.
Mintha egy olyan embert néztek volna, akinek távoli ősei nem a majmok, hanem a madarak lettek volna.
EnglishI never meant to take you and Jeni and Captain Planch on this phase of the journey, the humanoid explained.
Eredetileg nem akartam, hogy Jeni és Planch kapitány részt vegyen ezen az utazáson magyarázta.
EnglishA tall, thin humanoid down the bar was puffing away on a hookah.
Egy magas, vékony emberszerűség állt a pult végénél.
EnglishA flicker of distant lightning illuminated three humanoid shapes as they lifted blaster rifles to fire.
A hirtelen villámfényben három emberforma lény vált láthatóvá, akik célzásra emelik lézerpisztolyukat.
English'The way they did it was to create a humanoid who appeared to have a form of bodily defect called hydrocephaly.
Elállítottak egy humanoidot, aki úgy festett, mint egy súlyos testi defektussal született ember.
EnglishIf you wish, I will surrender my duties here to another humanoid and proceed to Eos for diagnosis and repair.
Elővettem azt a minifegyvert, amit a karom egyik titkos rekeszében tartottam, és rászegeztem Lodovikra.
EnglishHari turned to gesture toward the humanoid robot, but he was gone now, having departed on some errand.
Hari oldalra fordult, hogy az ember formájú robotra mutasson, ám Gornon már nem volt ott, ahol percekkel korábban állt.
EnglishPolitely and gently, but with irresistible strength, the humanoid took Planch's arm and led him back inside.
A robotok udvariasan és szelíden, de ellentmondást nem tűrően és határozottan megfogták a karját, és visszavezették.
EnglishGenerally humanoid, he had walruslike features, with large, liquid black eyes and thick, incurving tusks.
Nagyjából humanoidnak tűnt, de rozmárarcából hatalmas, vizenyős fekete szemek és vastag, befelé hajló agyarak csillantak ki.
EnglishMakes one question the sanity of humanoid forms.
Ami megkérdőjelezi a humanoidok józanságát.