angol-magyar fordítás erre a szóra: humanity

EN

"humanity" magyar fordítás

HU
HU

EN humanity
volume_up
{főnév}

humanity (és: mankind)
It caused us to shape this greatest of humanity's creations, the Empire.
- Próbálkozunk, és formálgatjuk az emberiség legnagyobb alkotmányát, a Birodalmat.
It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Az emberiség - és az embertelenség - történelmének fontos részévé vált.
Let's applaud Philips -- (Applause) -- for this gesture for humanity.
Tapsoljuk meg a Philipset (Taps) az emberiség irányába mutatott gesztusért.
humanity
The most serious crimes against humanity must be punished.
Az emberiesség elleni legsúlyosabb bűncselekményeket büntetni kell.
In this Parliament, we condemn crimes against humanity.
Ebben a Parlamentben mi mindig elítéljük az emberiesség elleni bűntetteket.
This is not just an issue of humanity, but also of common sense.
Tehát ez nemcsak emberiesség kérdése, hanem a józan ész is ezt diktálja Európában.
But something is definitely lost: tradition, a sensual experience, the comfort of thingy-ness -- a little bit of humanity.
De valami biztosan elveszett: a hagyomány, az érzékszervi tapasztalás, az érzéki öröm -- az emberi természet egy darabja.

Szinonimák (angolul) a(z) humanity szóra:

humanity
human

Példamondatok a(z) "humanity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs far as humanity was concerned, all wounds were about to become very permanent.
Ami az emberiséget illeti, testén fekélyes, soha nem gyógyuló sebek keletkeztek.
EnglishThe New Renaissance is a breakout of a fundamental facet and flaw of humanity.
Az új-reneszánsz ezeknek az alapoknak a kinövése, amelyek káoszhoz vezethetnek.
EnglishOf' Button Face looked with the same cross-threaded eyes on the whole of humanity.
A jó öreg Gombarcú ugyanazzal a ferde gombszemmel nézett az egész emberiségre.
EnglishDaneel says that service such as you describe would ultimately ruin humanity.
Daneel szerint egy ilyenfajta szolgálat végleg megsemmisítené az emberiséget.
EnglishWe shall rescue humanity from your cloying, stupefying control, Plussix insisted.
- Megszabadítjuk az emberiséget ettől a megalázó, butító póráztól! - mondta Plussix.
EnglishBelieving that humanity would never accept us, he grew angry and vengeful.
De a hitet az emberségességben sosem tette magáévá, dühödtté és bosszúállóvá vált.
EnglishNot that he'd expected anything else, but Fowler could have shown grace and humanity.
Nem mintha másra számított volna, de azért jó lett volna kellemesen csalódni.
EnglishI can't relate to humanity, either... but I don't think it's completely hopeless.
Nekem az egész emberiséghez semmi közöm... de ez annyira nem reménytelen.
EnglishAnd above all, prevented from sharing their breakthroughs with the rest of humanity!
Ez a tudós, aki szigorúan karanténba záratta az úgynevezett káoszvilágokat!
EnglishEuropean people's mutual commitment is truly the assumption of their common humanity.
Az európai emberek kölcsönös elkötelezettsége valóban közös emberségük felvállalása.
EnglishEffectiveness and humanity: that is what pleases me in this proposal for a directive.
A hatékonyság és a humanitás: ez tetszik nekem ebben az irányelvjavaslatban.
EnglishAh, you, poor dreamer, grieving for your lost humanity; would you not be redeemed?
- Ah, te szegény álmodó, aki elveszített emberségedet gyászolod; nem akarsz megváltódni?
EnglishApparently he had not then been animated by sentiments hostile to humanity.
Akkor nem úgy tűnt, mintha ellenséges érzülettel viseltetnék az emberiséggel szemben.
EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Reméljük, hogy az újonnan megválasztott parlamentet megérinti a humanitás újfajta szele.
EnglishThis policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Ez a politika nyílt támadás a humanitással szemben, ezért határozottan el kell utasítani.
EnglishDaneel Olivaw was prepared to render his final service to humanity.
R. Daneel Olivaw felkészült rá, hogy utoljára tegyen szolgálatot az emberiségnek.
EnglishSo she had wept for her flaws, for her weaknesses and for her humanity.
Így aztán sírt a hibái miatt, sírt a gyengeségei miatt és az emberségessége miatt.
EnglishI believe that human trafficking is the greatest scourge of humanity.
Úgy gondolom, hogy az emberkereskedelem az emberiséget sújtó legsúlyosabb csapás.
English`But that thing is no longer dead, that passion, that humanity, whatever you wish to name it.
De az, az a szenvedély, az az emberség, nevezd ahogy akarod, nem halt meg mégse.
EnglishSoon they will be ready to go into the world and take their places among doomed humanity.
Randal Hat tudta, hogy hamarabb elhagyja majd az Irgalmat, mint bármelyikük.