angol-magyar fordítás erre a szóra: humanities

EN

"humanities" magyar fordítás

HU
HU

EN humanities
volume_up
{csak többes szám}

humanities

Szinonimák (angolul) a(z) humanities szóra:

humanities
human
humanity

Példamondatok a(z) "humanities" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
A tetején a matematika és a nyelvek, aztán a bölcsészet, és alul a művészet.
EnglishFor the longest time people have regarded science and humanities as being distinct.
Nagyon hosszú ideig az emberek úgy tekintettek a természet és a humán tudományokra, mint két külön világra.
EnglishTraditional humanities do not make this possible.
A hagyományos humán tudományok nem teszik ezt lehetővé.
EnglishSnow spoke of the two cultures: science on the one hand, humanities on the other; never the twain shall meet.
C.P.Snow e kettőről beszélt: természettudományok az egyik, humán tudományok a másik oldalon; a kettő sosem találkozik.
EnglishThe Commission's decision to give financial support to the European Humanities University in Vilnius is very wise.
A Bizottság azon határozata, amely szerint pénzügyi támogatást biztosít a vilniuszi Európai Bölcsészettudományi Egyetemnek, nagyon bölcs lépés.
EnglishThe European Humanities University in Vilnius is one of the most successful long-term development cooperation projects as regards Belarus.
Az Európai Humán Tudományok Egyeteme (EHU) Vilniusban az egyik legsikeresebb hosszú távú fejlesztési együttműködési projekt Fehéroroszország kapcsán.
EnglishWe should also invest in a system for arts and humanities, which should also have an area of cooperation with public bodies and with business.
Beruházások szükségesek a művészetek és a bölcsészettudományok terén is, ahol szintén meg kell valósítani az állami szervekkel és a vállalkozásokkal való együttműködést.