angol-magyar fordítás erre a szóra: how you do it

EN

"how you do it" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "how you do it".

Példamondatok a(z) "how you do it" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSo that's where you have to go, and I don't care how you do it, but I want that knife.
Oda kell tehát elmennetek, engem nem érdekel, hogyan de nekem kell az a kés.
EnglishHe said, "I don't know how you do this, son -- I mean, you don't ride in cars, you don’t talk.
Azt mondta: "Nem tudom, hogy csinálod ezt fiam, nem ülsz kocsiba, nem beszélsz.
EnglishI don't care how you do it and I don't want to know anything about how you do it.
Nem érdekel, hogyan csinálja, és nem is akarom tudni, hogyan.
EnglishSo, it also then tells you how you do compared to your age group.
És azt is megmondja, hogy hogyan produkálsz a korosztályodhoz képest.
EnglishYou haven't told me what Hell is or how you do teach there.
- Azt még nem mesélted, hogy mi a pokol, vagy hogy miként tanítod őket.
EnglishI'd love to know how you do that, the young Major observed.
Szeretném tudni, hogyan csináljátok jegyezte meg a fiatal őrnagy.
EnglishHow you do negotiate with your friend who wants your toy?
Hogyan egyezzünk meg a barátunkkal, akinek a mi játékunk kéne?
EnglishNow, I don't care how you do it, I don't care how long it takes.
Nem érdekel, hogy csinálja, nem érdekel, meddig tart.
EnglishWhen I smiled... he said, I see how you do it.
Amikor elmosolyodtam... azt mondta, "Már látom, hogy csinálja."
EnglishI'm also going to have to ask you to teach me how you do that.
És arra, hogy ezt tanítsd meg nekem is.
EnglishNow, here's how you do the battery and the bulb.
Nos, itt van, hogy hogy működik az elem és az izzó.
EnglishId like to learn how you do that, Corlo.
Szeretném megtanulni, hogyan csinálod, Korló!
EnglishI still don't know how you do it.
Tulajdonképpen fogalmam sincs, te hogy csinálhattad.
EnglishHe said, "Well, you just bend time and space, it takes an awful lot of energy, and that's just how you do it."
Ő azt válaszolta: "Hát, csak meghajlítod a téridőt, jó sok energiába kerül, ilyen egyszerű ez." "Meg akarom csinálni," válaszoltam.
EnglishOK, that's basically how you do it.
Oké, szóval gyakorlatilag így kell csinálni.
EnglishThis brings us to the point, which is, it's oftentimes what you do, not how you do it, that is the determining factor.
Ezzel eljutunk a lényeghez, ami ez: gyakran nem az a meghatározó, hogyan csinálod, sokkal lényegesebb az, hogy mit csinálsz.
EnglishI don't know how you do it.
A cipőről jut eszembe, tudod... öö...
EnglishOh, I know how you do it!
Azt hiszed, nem tudom, mit csináltok?
EnglishI don't care how you do it.
EnglishI don't see how you do it.
Más szótárak
English
  • how you do it

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.