EN

honest {melléknév}

volume_up
That makes an efficient and honest assessment extremely difficult.
Ez rendkívüli mértékben megnehezíti a hatékony és őszinte értékelés elvégzését.
I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Őszinte leszek önökkel: az ilyen fajta megjegyzések néha nagyon meglepnek.
We need a dialogue and an honest discussion on our integration and visa policy.
Párbeszédre és őszinte tárgyalásokra van szükség integrációs és vízumpolitikánkat illetően.
`If you've got an honest deal, make an honest proposition,' Quart said angrily.
Ha becsületes alkut akarsz, kínálj becsületes üzletet! mondta mérgesen Quatt.
I am only defending honest Europeans and honest Roma.
Csak a becsületes európaiakat és a becsületes romákat védem.
They like honest foods and they like honest politicians.
A jó minőségű élelmiszereket és a becsületes politikusokat kedvelik.
It is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Intellektuális szempontból nem tisztességes állandóan a Bizottságot támadni.
I would like to raise a glass of honest wine to an honest reform without discrimination and favouritism.
Emelem poharam egy tisztességes, megkülönböztetésmentes és részrehajlás nélküli reformra.
MT: I like to think of myself as an honest magician.
MT: Szeretem azt gondolni magamról, hogy egy tisztességes bűvész vagyok.
You ask an honest question and I'll give you an honest answer, Porter says angrily.
Nyílt kérdésre nyíltan válaszolok morogja a férfi dühösen.
Dodger gave him a smile as wide and honest as that of a megacorp's public relations director.
Nem szeretek sokáig olyan nyílt helyen tartózkodni, mint ez itt.
Thirdly, the process being honest and reflecting credibility on both sides and at all levels.
A harmadik az, hogy a folyamat nyílt legyen, és mindkét oldal részéről, minden szinten a hitelesség jegyében folyjon.

Példamondatok a(z) "honest" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'You're tall and gorgeous and you have the most honest blue eyes I've ever seen.
Magas vagy, klassz vagy, a legbecsületesebb kék szemed van, amit láttam valaha.
EnglishTo be honest, the Commission has more or less a procedural role in that respect.
Őszintén szólva a Bizottságnak ebben a kérdésben szinte csak formális szerepe van.
EnglishThe EU expects its partners to cooperate with it in a reliable and honest manner.
Az EU elvárja partnereitől, hogy megbízhatóan és tisztességesen együttműködjenek.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Mindez idő alatt a városban éltem, mert, hogy őszinte legyek, féltem a fáktól.
EnglishIt's discretionary with the bank, and this is a good way to keep them honest.
Azzal, hogy ellenőrizzük, gondoskodunk arról, hogy tisztességesen viselkedjenek.
EnglishI would like to say once again that we must be honest with the citizens of Europe.
Szeretném még egyszer elmondani, hogy őszintének kell lennünk Európa polgáraihoz.
English`If you've got an honest deal, make an honest proposition,' Quart said angrily.
Ha becsületes alkut akarsz, kínálj becsületes üzletet! mondta mérgesen Quatt.
EnglishIf you find a body why, you ring up the police, naturally, if you're an honest man.
Ha valaki egy hullát talál... hát, akkor, természetesen felhívja a rendőrséget.
EnglishAn honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
Ha becsületesen keressük azt, ami összeköt bennünket, egyben a közepet is keressük.
EnglishWebber said slowly: Im going to ask you a question and I want an honest answer.
Kérdezni fogok valamit, és tisztességes választ akarok mondta Webber lassan.
EnglishGornon's faction says they want my honest opinion after I look at the future.
Gornon frakciója az őszinte véleményemre kíváncsi, miután belenéztem a jövőbe.
English'Well,' says I, 'honest man, that is a great mercy as things go now with the poor.
Bizony, jó ember bólintottam , nagy kegy ez a szegények mostani helyzetében.
EnglishYou may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
Biztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
EnglishWe can always get him a badge and a gun so's he can earn an honest living.'
Csak tud keríteni neki egy stukkert meg egy jelvényt, hogy ne kopjon fel az álla.
EnglishHowever, friendship does not mean blindness but the willingness to be honest.
A barátság azonban nem jelent vakságot, hanem az őszinteségre való készséget.
EnglishIf we can't be honest with each other, I guarantee we'll never survive this.
Ha nem leszünk őszinték egymáshoz, biztosan nem éljük túl ezt a szörnyűséget.
EnglishLet us be honest: our ineffective and expensive strategy is tempting no one.
Legyünk őszinték: hatékonyságot nélkülöző és költséges stratégiánk senkit sem vonz.
EnglishI am deeply convinced that most of the farmers are conscientious and honest.
Határozott meggyőződésem, hogy a gazdálkodók többsége lelkiismeretes és becsületes.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Legyünk őszinték, amit Severin úr mondott az valami egészen mást jelentett, Gahler úr.
EnglishSo there is no point asking you questions, because can we get an honest answer?
Úgyhogy nincs értelme kérdéseket feltenni Önnek, mert vajon kaphatunk őszinte választ?

Szinonimák (angolul) a(z) honest szóra:

honest