angol-magyar fordítás erre a szóra: heroic

EN

"heroic" magyar fordítás

EN heroic
volume_up
{melléknév}

heroic (és: gallant, epic, heroical)
Let us prevent the destruction of a noble, heroic people group that is a friend of Europe.
Akadályozzuk meg egy nemes, hősies népcsoport pusztulását, amely Európa barátja.
If the garrison seeks heroic final stands it is welcome to them.
Ha az őrség hősies védekezés közben akar elhullani, hát tegyék!
An alternative view rests on the heroic theory of invention.
Egy másik vélemény a leleményesség hősies elméletén alapszik.
heroic (és: heroical)
Heroic was the account he gave that evening of his interview with the D.H.C.
Hősi beszámolót adott aznap este az igazgatóval folytatott beszélgetésről.
Miss Gilchrist shook her head with an air of heroic determination.
- Nem - és Gilchrist kisasszony hősi elhatározással megrázta a fejét.
A heroic figure, tired but triumphantly proud of what it now brought.
Egy hősi alak Fáradt volt, de győzedelmesen büszke arra, amit hozott.
heroic (és: huge, heroical)

Szinonimák (angolul) a(z) heroic szóra:

heroic

Példamondatok a(z) "heroic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThus the older poets were distinguished as writers of heroic or of lampooning verse.
A régiek közül tehát egyesek hőskölteményeket, mások iamboszokat költöttek.
EnglishMay the Lord grant eternal rest to the heroic martyr who died today in Mosul.
Az Úr adjon örök nyugodalmat a hős mártírnak, akik ma halt meg Moszulban.
EnglishDead silence prevailed in the theatre, broken at last by the strains of heroic music.
Nagy csend támadt az egész színházban, és nemsokára harcias zene hangjai zendültek fel.
EnglishOnce they had done something heroic — twice, if you counted the Rinkenhauer girl.
Egyszer csináltak valami hősieset - kétszer, ha az ember a Rinkenhauer lányt is számítja.
EnglishHe felt like crying, for the heroic writer's faith in Unk was misplaced.
Sírhatnékja támadt, mivel a levél hős írója tévedett, ha Unkban bízott.
EnglishBut we buried a heroic man, and not the courage he inspired in others'.
Most eltemettünk egy hős férfit, azt a bátorságot nem, amelyet a többiekben ébresztett”.
EnglishBut he forgot to mention one thing: that men can also be heroic.
De egy dolgot elfelejtett megemlíteni: hogy a férfiak hősök is tudnak lenni.
EnglishBut dAnnunzio, truly, was only making heroic gestures with the other things.
De d'Annunzio végeredményben csak hősködött és handabandázott.
EnglishPoirot stirred his tea cautiously and took one heroic sip.
Poirot óvatosan megkeverte a csésze tartalmát, és hősiesen kortyolt egyet belőle.
EnglishHence no one has ever composed a poem on a great scale in any other than heroic verse.
2. Kreszphontész: Euripidész egyik híres, de elveszett drámája.
EnglishHis pain in sacrificing them had made his mission more heroic.
A fájdalom, amelyet a feláldozásuk miatt érzett, csak még hősiesebbé tette a küldetését.
EnglishWhile Brussels is promoting cosmopolitanism, Budapest is emphasising its heroic national past.
Brüsszel a kozmopolitizmust reklámozza, Budapest pedig heroikus nemzeti múltját hangsúlyozza.
EnglishAs for the meter, the heroic measure has proved its fitness by hexameter test of experience.
Művei elvesztek, bár a maga korában jelentős sikereket aratott.
English'So have yourself stored until a more heroic age does arrive.'
Hát akkor rakd el magad későbbre, várd ki, amíg a hősök ideje eljön.
EnglishAt least that was the way George saw it; he thought of himself as heroic.
Legalábbis George így látta; hősként gondolt magára.
English'This is not a heroic age,' he told the drone, staring at the fire.
A hősök ideje lejárt mondta a drónnak, bámulta a tüzet.
English'Please don't do heroic things just to impress me, Sparhawk.
Kérlek, ne tégy semmi bolondságot, csak hogy engem lenyűgözz.
EnglishHe'd gotten it done, but he damned sure didn't feel heroic.
Elintézte őket, persze, de egyáltalán nem érezte magát hősnek.
EnglishWe join today with those heroic women, and we are thinking about them and their difficult situation.
Ma szolidaritásunkat fejezzük ki e bátor asszonyok iránt, és együtt érzünk velük nehéz helyzetükben.
EnglishWe will have to reflect and come back, because the EU did not take the 'heroic' path at this conference.
Reflektálnunk kell, és vissza kell térnünk, mert az EU nem viselkedett "hősiesen” ezen a konferencián.