EN helping
volume_up
{főnév}

helping (és: dose, gob, portion, potion)
Ez már a második adag jegyezte meg a lány.
You see, there was plenty of selfishness on my part; I have an interested motive in helping you to change lodgings.
De, tudja, részemről jó adag önzés is közrejátszott, érdekem fűződik az ön átköltöztetéséhez.
Oliver happily, helping herself lavishly to a mousse of foie gras.
Oliver vidáman, és hatalmas adag libamájpástétomot vett a tányérjára.
helping

Szinonimák (angolul) a(z) helping szóra:

helping
help

Példamondatok a(z) "helping" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSomeone said that Europe did not like or was not helping developing countries.
Valaki azt mondta, hogy Európa nem szereti, vagy nem segíti a fejlődő országokat.
EnglishNow we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
Most segítenünk kell az Egyesült Államoknak, hogy megvédje az emberi jogokat.
EnglishOur Republic might have come into being for the sole purpose of helping her do that.
Meglehet, köztársaságunknak az adja meg a létjogosultságot, hogy ezt véghezviszi.
EnglishThey were helping change a diaper, Venkman said, leading them into the apartment.
Segítettek pelenkát cserélni válaszolta Venkman és a lakásba vezette őket.
EnglishThere is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.
A kezdő vállalkozások segítésének kevés haszna van, ha utána megakad a kkv-k növekedése.
EnglishAnd we reply that our economic security is our affair, and they're not helping.
Mi pedig azt, hogy nekünk meg a nemzetgazdaságunk biztonsága a belügyünk.
EnglishGod blinds those He wishes to destroy; you just have to lend Him a helping hand.
Isten megvakítja azt, akit el akar veszejteni, csak segítse Õt az ember.
EnglishYou were having as good a time as anybody, helping shove the piano in the pool.
Pompásan mulatott, csakúgy, mint a többiek, miközben a medencébe tuszkolták a zongorát.
EnglishHe was helping her and they killed him and now she's Oh, you've gut to go!
Segíteni akart neki, de megölték, és most ő is Jaj, istenem, oda kell menned!
EnglishI'm Boghaz Hoi of Valkis and I've my own reasons for helping any man of Khond.
- Valkisi Boghaz Hói volnék, és jó okom van arra, hogysegítsek a Khondorból jötteken...
EnglishFurthermore, the meat industry is seriously helping to hasten climate change.
Ezen kívül, a húsipar nagyon komoly segítséget nyújt a klímaváltozás felgyorsításához.
EnglishWhen I was doing these experiments, in my mind, I was helping science.
Miközben ezeket a kísérleteket végeztem, az én szememben a tudományt segítettem.
EnglishAnd we helping do exhort you that you receive not the grace of God in vain.
Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is: ne vegyétek hiába az Isten kegyelmét.
EnglishWhoever helped Eliot was also helping whoever wanted Sage's group destroyed.
Az, aki segített Eliotnak, egyúttal Sage-ek megsemmisítésén is fáradozott.
EnglishA lot of people think I'm crazy, Susan.. but I guess I just like helping people.
Sokan gondolják, hogy bolond vagyok, Susan, pedig én csak szeretnék segíteni az embereken.
EnglishWhen I talked to Dog, Herzog had been helping me break through to the spirit planes.
Amikor Kutyával beszéltem, Herzog segített abban, hogy át tudjak törni a szellemsíkra.
EnglishThis would certainly be effective in helping resolve problems of this kind.
Ez minden bizonnyal hatékony lenne az ilyen típusú problémák megoldásában.
EnglishI thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
Köszönöm a Halászati Bizottságnak, hogy átsegített bennünket ezen az igen nehéz időszakon
EnglishIt may be that in helping you I have brought final destruction on my kingdom.
Talán a végromlást hoztam a birodalmamra azzal, hogy segítettem nektek.
EnglishThere's a song-writer down on Melody Lane I can swindle into helping me.
Tudja, él valahol a Dallam soron egy dalszerző, ebben talán hasznomra lehet.