angol-magyar fordítás erre a szóra: helper

EN

"helper" magyar fordítás

EN helper
volume_up
{főnév}

Szinonimák (angolul) a(z) helper szóra:

helper

Példamondatok a(z) "helper" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou want a helper, but he isn't supposed to know what he's supposed to do.
Segítőtársra volna szüksége, de nem akarja az orrára kötni, hogy mi lesz a dolga.
EnglishSo the Devil would make him a hellish helper and thereby a servant of God?
Szóval a Sátán pokoli segítőjévé, és ennél fogva Isten szolgájává tehetné?
English%S could not be opened, because the associated helper application does not exist.
%S nem nyitható meg, mert a hozzárendelt segédalkalmazás nem létezik.
EnglishSalute Urbanus, our helper in Christ Jesus and Stachys, my beloved.
Köszöntsétek Urbánuszt, munkatársunkat Krisztusban, és az én kedves Sztakiszomat.
EnglishThe helper took the cue and backed off ten yards as his boss did the same.
A segítője ugyanezt tette, és elhátrált tíz métert, akárcsak a főnöke.
EnglishAnd our strength was incalculably greater than that of any mortal helper.
A mi erőnket össze sem lehet hasonlítani egy halandó segítőével.
EnglishSo was the arm, by Wuher's small helper Nackhan recognized as operating a fast-food stand in the marketplace.
A kart is felszedte Wuher segédje, Nackhan, aki gyorsbüfét vezetett a piacon.
EnglishFor such types, a Helper Application will only be invoked if the server requests external handling.
Az ilyen típusokhoz csak akkor indul el a segédalkalmazás, ha a kiszolgáló külső kezelést kér.
EnglishNo, I think he is politician aide, helper, member of staff-like that, Zaitzev said rather positively.
Nem, azt hiszem, hogy egy politikus titkára, bizalmasa vagy valami ilyesmi mondta határozottan Zajcev.
EnglishYou may become my helper with these records if you still wish it.
Segíthetsz vezetni a krónikát, ha még lesz kedved.
EnglishThis is Molly Grue, my helper -- and this is the Lady Amalthea.
- Õ Molly Grue, a segítőm, ő pedig Amalthea úrnő.
EnglishWhat had been left of the eighty-nine people aboard hadn't looked much different from a Hamburger Helper casserole.
Ami a nyolcvankilenc fedélzeten utazóból maradt, nem sokban különbözött egy adag hamburgertől.
EnglishThe Devil had offered him a dreadful proposition, that he, Lestat, become the Devil's helper in the service of God.
A Sátán azt a félelmetes ajánlatot tette neki, hogy Lestat legyen az ő segítője Isten szolgálatában.
EnglishIf you remove a registered type, the helper will no longer be able to automatically handle files of this type.
Ha törli a bejegyzett típust, akkor a segédalkalmazás többé nem tudja automatikusan kezelni ezt a típust.
EnglishA helper already exists for the MIME type '%mime%'.
Már létezik segédalkalmazás a '%mime%' MIME-típushoz.
EnglishThe room came to life again, the band resumed tootling, the bartender's helper removed the mutilated arm.
Aztán lassan megint megindult az élet, a zenekar a húrokba csapott, a csapos segédje pedig összeszedte az elhullott kart.
EnglishShe's not feeling well, said the helper.
Egy kicsit rosszul érzi magát mondta a lány.
EnglishYou're my good little helper, aren't you?
Te vagy az én kis segítőtársam, ugye?
EnglishNumber one-five-eight, said his helper.
- A 158-as - válaszolta az asszisztens.
EnglishAnd my helper called iii sick.