EN

help {főnév}

volume_up
When her front doorbell chimed, she instinctively knew that help was on the way.
Amikor megszólalt a csengő, ösztönösen megérezte, hogy közel a segítség.
If Tate needed help, you reasoned, Reich certainly would need help.
S ha Tate-nek segítség kellett, akkor minden bizonnyal Reich szorult segítségre.
The countries concerned will not be able to resolve this problem without our help.
Az érintett országok e problémát, segítség nélkül, nem képesek kezelni.
Dell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
A Dell néhány évvel ezelőtt állami támogatás segítségével nyitotta meg üzemét Írországban.
Once he arrives with help, we should have no trouble-my brother will be left without support.
Ha egyszer megérkezik a segítséggel, akkor nem lesz gondunk, az öcsém támogatás nélkül marad.
Now it is shutting up shop there and opening a plant in Poland, yet again with the help of State aid.
Most bezárja ottani gyárát és Lengyelországban nyitja meg üzemét, szintén állami támogatás segítségével.
...and the only help they've got now is 120 grams of humanitarian aid per day.
...az egyetlen segítség, amit kapnak, az a napi 120 gramm humanitárius segély.
Finally, a dictatorship cannot become a democracy even with the help of trade and foreign aid.
Végül, diktatúrából nem lehet demokrácia, még a kereskedelem és a külföldi segély segítségével sem.
Development aid has helped to alleviate poverty for millions of people in the developing world.
A fejlesztési segély több millió embernek segített a fejlődő világban a szegénység enyhítésében.
He had no real desire to hear the stories brought in by their loquacious daily help.
Egyáltalán nem volt kíváncsi a bejárónő történeteire.
- Õ, a legújabb háztartási alkalmazott?
Everyone is crying out for efficient domestic help -- I should not imagine it would be difficult.
Manapság mindenki sóvárog megfelelő háztartási alkalmazott után; nem hinném, hogy nehéz lenne elhelyezkednie.
help (és: assistance, support)
volume_up
segítségnyújtás {fn}
Practical help has reached a record high in China.
A gyakorlati segítségnyújtás rekordot döntött Kínában.
Europe needs to show sympathy and a willingness to help.
Európának szolidaritást és a segítségnyújtás iránti hajlandóságot kell tanúsítania.
It is important to provide help quickly, because rapid assistance is the most effective form of assistance.
Fontos, hogy a segítségnyújtás gyorsan történjen, mivel a gyors segítség a segítségnyújtás leghatékonyabb formája.

Példamondatok a(z) "help" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSurely that white, pious church angel he was marrying would do nothing to help.
Az a fehér, ájtatos, templomi angyalka, akit elvett, bizonnyal nem fog segíteni.
EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishI cried out loud to the spirit of my father and to Roemer Franz, please help me!
Egy dombtetőre érve megláttam a mélyben a gyarmati várost, és nagyot sóhajtottam.
EnglishBut I ain't goin' no 10,000 miles... to help murder and kill other poor people.
De nem megyek 10,000 mérföldet... segíteni legyilkolni és megölni más embereket.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishYou will find some documents that will help you do that, as well, the man said.
- A zsákban van néhány okmány, amely ezt is lehetővé teszi - mondta a magas férfi.
EnglishHeaven help the poor creatures if the Tandu or Soro or similar ilk collect them!
Szerencséjük van, hogy nem a tanduk, a sorók vagy más hasonlók találtak rájuk.
EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.
EnglishJones and Kraft-Potapov aren't much help, to say the least.
Dr. Jones és Kraft-Potapov tanúvallomása enyhén szólva nem sokat lendít a dolgon.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Tele van praktikus információkkal azok számára, akik a méheket akarják segíteni.
EnglishThey want to be informed, and I would very much like to help them achieve that.
Tájékozottak akarnak lenni, és nagyon szeretném segíteni őket ennek elérésében.
EnglishAnd we shall call up a wind to help you to Nova Zembla, Serafina Pekkala told him.
És szelet idézünk, hogy könnyebben jusson Nova Zemblára mondta Serafina Pekkala.
EnglishUsing the most up-to-date science as a tool can only help the task ahead of us.
Az előttünk álló feladat megoldásában a legmodernebb tudományok csak segíthetnek.
EnglishI now had him reasonably well sobered up, with the help of Alcoholics Anonymous.
Mostanra a Névtelen Alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam.
EnglishToday, when this directive is adopted, we will have a better tool to help them.
Ha ma elfogadjuk ezt az irányelvet, alkalmasabb eszközzel tudunk segíteni rajtuk.
EnglishI'll tell you about the vermin, and you'll tell me if you're prepared to help.'
Mindent elmondok maguknak a féregről, maguk pedig eldöntik, hajlandók-e segíteni?
EnglishAt the bottom, Kate fell, but she wouldn't let me touch her to help her get up.
Odalent Kate elesett, de nem hagyta, hogy megérintsem, és segítsek neki felállni.
EnglishRabbit, don't forget, your choke points help you to identify who's on your tail.
A Nyúl ne felejtse el a fojtási pontokat, hogy beazonosíthassa, ki van a nyomában.
EnglishShe agreed that she had treated me very badly, but she said she couldn't help it.
Elismerte, hogy csúnyán járt el velem, de kijelentette, hogy nem tehet másként.
EnglishThe wry expression on Neko's face said that he knew about that kind of help, too.
Neko kényszeredett mosolya elárulta, hogy ő is ismerte a segítségnek ezt a módját.

Szinonimák (angolul) a(z) help szóra:

help
helpfulness
English
helping