EN

hard {főnév}

volume_up
1. szleng
She condescended to talk to him in the intervals of hard labour.
A kényszermunka szüneteiben Mrs. Masterton még szóba is méltóztatott elegyedni vele.
Hét év kényszermunka.
A forebrain shampoo, or life at hard labor or as a laboratory animal on a blighted, hate-ridden little planet, with no hope of pardon or parole?
Agymosás, kényszermunka, vagy kísérleti nyúl-szerep egy rothadó, gyűlölködő bolygón, a kegyelem vagy szabadlábra helyezés legkisebb reménye nélkül?

Példamondatok a(z) "hard" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishIt isn't hard, it isn't demanding, for a nation-state to stand its military down.
Egy nemzetállam számára nem jelenthet gondot megálljt parancsolni a haderejének.
EnglishThey're just about out of hard currency, and they're hurting for oil and wheat.
Hamarosan kifogynak a kemény valutából, és olaj-, illetve búzahiánytól tartanak.
EnglishGralkyn sprinted toward the door, dived through it, and hit the stone floor hard.
Gralkyn az ajtó felé futott, átvetődött rajta és keményen ért földet a kőpadlón.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Nehéz elképzelni, hogyan lenne ez kivitelezhető Európa sűrűn lakott területein.
EnglishThe initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
Az elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Keményen dolgoztunk, és szeretném azt gondolni, hogy a munkánk nem volt hiábavaló.
EnglishI realized that I was turning her too violently: I was pressing her hand too hard.
Észbe kaptam, hogy túlságos szenvedéllyel forgatom, túlságosan szorítom a kezét.
EnglishHe meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
EnglishBut they had to earn money the hard way, just a few dollars at a time, instead.
De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni.
EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishIt was, for him, as though the rock were a giant hard door into another world.
Úgy tűnt neki, mintha a szikla egy másfajta világ hatalmas, kemény kapuja volna.
EnglishI've worked hard, and I think it's time to let off a little of my frustration.
Elég keményen dolgoztam, és szerintem ideje lenne egy kis fáradt gőzt kiengedni.
EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Amikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
EnglishWhat I mean by this is that it is hard to understand for the ordinary citizen.
Amit ezzel mondani szeretnék, az az, hogy ezt nehéz átlátnia egy átlagpolgárnak.
EnglishDespite all that, they now stood around as if stunned by a hard blow to the face.
Mindezek ellenére most úgy álltak ott, mint akiket hirtelen keményen orrba vágtak.
EnglishHe swallowed hard, then crunched around the front of the car into the wet weeds.
Richard nagyot nyelt, és tekintetét a megrongálódott kocsiról az árokra fordította.
EnglishHe gripped the arms of his seat, swallowing hard, turning to the woman beside him.
Chris megmarkolta az ülés karfáját, és a mellette helyet foglaló nőhöz fordult:
EnglishThe southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
A déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
EnglishThat got him laugh- ing so hard that he started coughing in the airliner-dry air.
Ez olyannyira megnevettette, hogy a repülőgép száraz levegője köhögésre ingerelte.