angol-magyar fordítás erre a szóra: hale

EN

"hale" magyar fordítás

EN

hale {melléknév}

volume_up
Also I had seen that he was weak and washed out, and no longer the hale and hearty individual that he had always been.
Azt is láttam, hogy gyenge és megfakult, már nem az a napbarnított, egészséges férfi, aki volt.
erős, egészséges és vidám
They lit a fire in a hollow, down among the roots of a spreading hawthorn, tall as a tree, writhen with age; but hale in every limb.
òJJbélyesedett, vén és girbegurba, de minden ízében egészséges galagonya gyökerei közt, a mélyedésekben tüzet kuporítottak.

Szinonimák (angolul) a(z) hale szóra:

hale

Példamondatok a(z) "hale" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHe's fifty-six years old, a real hale-and-hearty type with a warm smile, even for me.
Ötvenhat éves, igazi férfiszépség, meleg mosollyal, amit még rám is pazarol néha.
EnglishThere's a notice to hear argument on said motion before the Honorable Harvey Hale.
Azt is kérelmezik, hogy a beadvány ügyében Harvey Hale bíró úr tartson meghallgatást.
EnglishI slow to a jog, then stop at the courtroom of the Honorable Harvey Hale.
Tempómat kocogásra lassítom, aztán megállók Harvey Hale úr tárgyalóterme előtt.
EnglishI'm pretty tense, but if Harvey Hale were sitting up there, I'd be a wreck.
Elég feszült vagyok, de ha Hale bíró ülne odafent, már kész idegroncs lennék.
EnglishHale's desk has been removed, and we chat with each other in folding chairs.
Hale íróasztalát már elvitték, összecsukható székeken ülve beszélgetünk.
EnglishJudge Hale is looking down, reading something, probably a magazine.
Hale bíró végig lefelé néz, olvas valamit, valószínűleg egy képes újságot.
EnglishWe'll have the right to appeal any adverse ruling by Judge Hale.
Jogunk lesz ahhoz, hogy fellebbezést nyújtsunk be Hale bíró döntése ellen.
EnglishIn a way it was a premeditated crime and in a way it wasn't, said Superintendent Hale.
- Bizonyos értelemben előre megfontolt bűntényről van szó, bizonyos értelemben nem - mondta Halé.
EnglishJudge Hale stops his tapping, raises his chin from his hand and shakes his head in frustration.
Hale bíró abbahagyja a dobolást, felemeli állát a kezéből, és ingerülten csóválja a fejét.
EnglishWe argue Great Benefit's motion to dismiss at nine in the morning before the Honorable Harvey Hale.
Holnap reggel kilenckor vitatjuk meg a Great Benefit beadványát Harvey Hale bíró előtt.
EnglishHe says kind things about Harvey Hale, but is amazed at the sparsity of his docket.
Kedvesen beszél Harvey Hale-ről, de meg van hökkenve azon, milyen üres a néhai bíró tárgyalási jegyzéke.
EnglishPiergeiron needs to be hale and whole right now, and I've made him so.
- Piergeironnak egészségesnek és erősnek kell most lennie.
EnglishDon't I know it, said Superintendent Hale with feeling.
- Mintha én nem tudnám! - mondta mélységes átér- zéssel Halé főfelügyelő.
EnglishYou are a qualified chemist and employed by the wholesale chemists, Jenkins & Hale?
Ön James Arthur Littledale, okleveles gyógyszerész, a Jenkins és Hale gyógyszerkereskedelmi cég alkalmazottja?
EnglishAs Diotallevi said: It is the light of understanding, the tree of life; it is pleasure, hale appearance.
Megvilágosító töprengés monda Diotallevi életfa, öröm, bíbor látszat.
EnglishWe had some evidence bearing on that point, said Hale.
- Erre vonatkozólag is rendelkezünk egy tanúvallo mással - mondta Halé.
EnglishI decided when I was driving over that I wouldn't mention Judge Hale and his threats.
Miközben jöttem idefelé a kocsiban, eldöntöttem magamban, hogy nem hozom szóba Hale bírót meg a fenyegetéseit.
EnglishI'd like to see counsel in chambers, Hale says, rising and quickly disappearing behind the bench.
Kérem az ügyvéd urakat az irodámba mondja Hale, azzal feláll, és gyorsan eltűnik a pulpitus mögött.
EnglishAs long as Harvey Hale was sitting, circuit court was the perfect place to seek justice.
Amíg Hale bíró elnökölt, a körzeti bíróság volt a legmegfelelőbb hely arra, hogy igazságos bírói döntés szülessék.
EnglishI suppose that may be true - but he seems quite hale and hearty.
Lehet, hogy így van, mégis makkegészségesnek látszik.