angol-magyar fordítás erre a szóra: grumble

EN

"grumble" magyar fordítás

EN grumble
volume_up
{főnév}

grumble (és: crabbing, growl, grunt, hum)
Above the noise of the mob, there came another, even more ominous grumble.
A fenyegető zajba valami baljóslatú morgás keveredett.
There had been some grumbling, but no opposi- tion.
Volt némi morgás, de senki nem vitatta Jerle döntéseit.

Szinonimák (angolul) a(z) grumble szóra:

grumble

Példamondatok a(z) "grumble" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishStill, a chap shouldn't grumble, he supposed; always nice to be appreciated.
Persze egy szava se lehet; ilyen hangos sikert aratni mindig szívmelenget érzés.
EnglishGrumble aloud and you couldn't know what Peerssa might pick up and take as an order.
Káromkodj hangosan, és sohasem tudhatod, mit hall meg Peerssa és értelmez parancsként.
EnglishIf that happens, remember not to grumble about Moscow's policies.
Ha ez bekövetkezik, ne feledjük, hogy ne a moszkvai politika miatt zúgolódjunk.
EnglishThere came a grinding grumble and a three by five-foot section jarred open and then stuck.
A másfélszer egyméteres szelvény csikorogva kifordult, majd megakadt.
EnglishNow it was her turn to grumble, as her husband did often enough.
Most rajta volt a sor, hogy morgolódjon, ahogyan azt a férje is elég sűrűn tenni szokta.
EnglishBut we did not grumble our labours had been well rewarded.
Ezt nem azért mondom, hogy panaszkodjam - a munkánknak meg volt a jutalma.
EnglishLeft to themselves they are a proud and quarrelsome rabble; they grumble because Aillas has checked their feuds!
A bárók büszke és veszekedős népség, akik maguktól semmire nem mennének!
EnglishSmoke came from the dump, and I could just hear the steady grumble of an old diesel on the railway line.
A szemétlerakóból füst szállt fel, és a sínek fell alig kiveheten elért hozzám a régi dízelmozdony brummogása.
EnglishEngine noise from cars in other aisles, on other levels, echoed like a Grendel grumble through these manmade caverns.
A folyosókról és a többi szintről áthallatszó motorzúgás sárkánybömbölésként hullámzott az emberkéz építette barlangokban.
EnglishI thought I could hear something, but with the sound of the wind and the steady grumble of the loader's engine, it was hard to tell.
Azt hittem, hallok valamit onnan, de csak a szél zúgott, vagy a markoló dohogott egyenletesen, nehéz lett volna eldönteni.
EnglishPappy coached the Baptist team every year, though after four straight losses, folks were beginning to grumble.
Papi volt a baptista csapat edzője, bár négy, zsinórban elszenvedett vereség után már többen is morgolódni kezdtek, hogy itt az ideje leváltani.
EnglishHe is paid to grumble all day long.
EnglishJack suppressed a grumble.
EnglishWhen they'd been drinking, she said heavily, they'd grumble about the dirtier tasks, then wish they were rich bold adventurers and start telling tales of adventurers.
- Amikor berúgtak, mindig arról beszéltek, hogy bárcsak kalandozók lehetnének, és különböző történeteket kezdtek mesélni.
EnglishHe had had to grumble subvocally for lo, these eight years' waking time in which he had grown one hundred and eighty years old while three million years passed on Earth.
Magában kellett káromkodnia az elmúlt mintegy nyolc évben, miközben száznyolcvan évet öregedett és a Földön hárommillió év telt el.
EnglishNeither a bellow nor the savage grumble that the Red Bull often made when he dreamed, it was a low, inquiring sound, as though the Bull had awakened sensing something new in the night.
Nem bömbölés, nem vad dübörgés volt, mint amit a Vörös Bika álmában szokott hallatni, inkább egy lassú, kíváncsi moraj - mintha a Bika valami új szagra ébredt volna az éjszakában.