angol-magyar fordítás erre a szóra: grandiose

EN

"grandiose" magyar fordítás

EN grandiose
volume_up
{melléknév}

grandiose
You have to be a country with grandiose and aggressive style, and then Europe will bow and scrape to you.
A grandiózus és agresszív országok előtt Európa meghunyászkodik.
Glover struck her as a petty, small-minded man despite his grandiose plans for the country.
Janice szemében Glover az országot érintő, grandiózus álmai ellenére sem volt más, mint egy szánalmas, szűk látókörű ember.
It leads to the traffic moving from the railways to the roads rather than, as your fine grandiose speeches often indicate, from the roads to the railways.
Emiatt a forgalom a vasútról a közútra tevődik át, nem pedig - ahogy az Önök szépséges és grandiózus beszédeiben gyakorta halljuk - a közútról a vasútra.
grandiose (és: admirable, fine, grand, great)
It was a very grandiose sort of building, much taller than those around it, with high, pointed towers surmounted by damply flapping coloured pennons.
Lenyűgöző építmény volt, sokkal nagyobb a körülötte lévő épületeknél; magas, csúcsos tornyain nedvességtől csillogó színes zászlók csapkodtak a szélben.
grandiose (és: enormous, far-flung, gigantic, huge)
I think that she is filled with herself - she does not just have a large ego but one which is positively grandiose.
Úgy gondolom, hogy tökéletesen el van telve önmagával hatalmas énje teljesen betölti.
The chamber to which the captain led them was grandiose with deep maroon carpeting and drapes and polished marble walls.
A hatalmas, fényezett márvány falú csarnokot, ahová a százados vezette őket, gesztenyebarna szőnyegek és falikárpitok borították.
grandiose (és: high, imperial, lofty, majestic)

Szinonimák (angolul) a(z) grandiose szóra:

grandiose

Példamondatok a(z) "grandiose" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
És megkockáztom a fellengzős hangzást, hogy szerintem a világnak is veszteség.
EnglishStill, he will be inhibited from truly grandiose ventures, and these are the efforts I fear the most.
A "scurch" a rossz előérzet és a megmagyarázhatatlan félelem előidézője.]
EnglishYou could have turned him loose to build more parks, plant more trees, all these grandiose schemes of yours.
Rászabadíthattad volna a kerttervezésre, fásításra, ezekre a nagyszabású terveidre.
EnglishToo much time and money has been wasted on grandiose projects that do not benefit the people we represent.
Úgy vélem, ideje, hogy figyelmünket újra az egységes piacra irányítsuk.
EnglishGenerally, these were superior to grandiose policies handed down from the talent and wisdom of the few.
A gazdaság- ahogy a történelmi példákból kiderült- a többség véleményének és elképzeléseinek engedelmeskedett.
EnglishLess grandiose items were shown as well.
Természetesen kiállítottak kevésbé magasztos dolgokat is.
EnglishSomehow it hadn't seemed grandiose at all, back then.
Akkor valahogy nem tűnt olyan fellengzősnek.
EnglishYou cloak your selfish desires in the grandiose.
Fennkölt palástot húzol önző vágyaidra.
EnglishIts only when its ambitions become too grandiose that it must be opposed, disciplined, sometimesif necessarybrought down for a time.
Csak akkor kell megállítani, megleckéztetni, vagy ha szükséges, egy időre elpusztítani, ha túl sokat akar.
EnglishYet verbal inflation, the inflation of grandiose and illusory objectives is just as pernicious as monetary inflation.
A verbális infláció azonban, a zengzetes és illuzórikus célkitűzések inflációja éppolyan veszélyes, mint a monetáris infláció.
EnglishThis last was a reference to our grandiose talk about making New York City rather than Paris the Art Capital of the World.
Ezzel az utolsó mondattal arra a nagyszabású tervünkre utalt, hogy Párizs helyett New Yorkot tesszük a művészetek fővárosává.
EnglishNothing so grandiose.
EnglishHe stepped over the litter of planks, and through the grandiose doorway into the foyer, halting to accustom his eyes to the darkness before he began a cautious ascent of the burned stairs.
Megállt egy pillanatra, hogy hozzászoktassa a szemét a sötéthez, még mielőtt óvatosan nekiindul felfelé, az égett lépcsőkön.
EnglishOn the eve of this grandiose sporting spectacle, the members of protestant churches that are not officially registered are being subjected to increasingly harsh religious persecution.
A nagy sportesemény előtt a hivatalosan be nem jegyzett protestáns egyházak tagjait hihetetlenül kemény vallási üldözésnek teszik ki.