EN grab
volume_up
{főnév}

grab (és: grip, clench)
grab (és: grip, lock, pinch, splice)
grab (és: crampon, crampoon)
Ow! she screamed, grabbing futilely at his fist.
- vinnyogta Myrtle, és kapdozott a haját markoló ököl után.

Szinonimák (angolul) a(z) grab szóra:

grab

Példamondatok a(z) "grab" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMary Jane, would you please, honeybunch, grab a Kleenex there and wipe my eyes?
Mary Jane, aranyvirág, fogj már egy papírzsepit, és töröld meg a szememet, légyszi!
EnglishHe made a grab for the boy, but Talen slipped out of his reach quite easily.
Azonnal megpróbálta megfogni Talent, de a fiú könnyedén kisiklott a szorításából.
EnglishEverybody in America was supposed to grab whatever he could and hold onto it.
= Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud, és megtartja.
EnglishBrian swung, saw that the baby was in danger of falling, and hurried to grab it.
Brian megpördült, és látva, hogy a gyerek mindjárt a padlóra esik, rohant, hogy elkapja.
EnglishHe screamed again, trying to grab her hand, and she slashed at him again.
Jack megint sikoltott, megpróbálta visszakapni a kezét, de Wendy újra belevágott.
EnglishThe more business we build, the sooner we can sell out, grab the Dream.
Minél nagyobb lesz a cég, annál hamarabb adhatjuk el, és csíphetjük meg Az Álmot.
EnglishThrough blurry eyes, he saw two -other kids grab Saul's arms from behind.
Elhomályosuló szemmel látta, hogy két másik suhanc hátulról megragadja Saul karját.
EnglishHe must have communicated the feeling backward, because he felt Dicky grab his belt loops.
Bizonyára kisugározta magából ezt az érzést, mert Dicky megragadta a derékszíját.
EnglishYou see how wise you were to insist on grabbing your money while it's still there to grab.
Csak követeld a jussodat az utolsó garasig, amíg még van valami pénz a kasszában.
EnglishWhy did he show up at the Palmer breakfast - and grab the gun of a Secret Service agent?
Miért ment el Palmer rendezvényére, - és miért vette el egy testőr fegyverét?
EnglishNow that's an enticing offer, Elminster replied mockingly, spinning away from another grab.
- Csábító ajánlat - felelte gúnyosan El, és ismét kibújt a gyilkos karmok alól.
EnglishShe did that with her finger again and I just didn't grab hold of her.
A nő megint megismételte az ujjával az előbbi játékot, de én nem reagáltam rá.
EnglishFor this very reason, we must instead grab extremism and extremist ideas by the roots.
Éppen ezért inkább a szélsőségesség, eszmék közös gyökerét kell megfogni.
EnglishA wild fear gripped me that the thing would move, grab hold of my ankle.
Hátratántorodtam, azon rettegve, hogy tüstént megmozdul, elkapja a bokámat.
EnglishSometimes you can grab a chain and use it to pull yourself out of a dark place.
Néha az ember megragadhat egy láncszemet, és kihúzhatja magát vele valamilyen sötét helyről.
EnglishLeave a thing lying there and somebody else will grab it who has got no right to it.
Ha az ember az asztalon hagy bármit, valaki más ráteszi a kezét, akinek semmi köze hozzá.
EnglishIt's a little early for lunch, but maybe we can still grab brunch.
Egy kicsit korán van az ebédhez, de talán még bevállalhatunk egy villásreggelit.
EnglishCrawling toward Arlene's anguished screams, he felt someone grab him.
Miközben a rémülten sikoltozó Arlene felé evickélt, érezte, hogy valaki megragadja.
EnglishHikahi used a harness arm to grab a wall stanchion, and looked out a port.
Hikahi a manipulátorával belekapaszkodott az egyik falikorlátba, és kinézett az ablakon.
English'He can grab your sword out of your hand, but the spear has enough power to hold him off.
A kardot egyszerűen kicsavarja a kezedből, de a dárda hatalma kordában fogja tartani.