angol-magyar fordítás erre a szóra: to go along

EN

"to go along" magyar fordítás

HU

EN to go along
volume_up
{ige}

to go along (és: to advance, to come on, to drift, to fare)
to go along (és: to drive, to go, to head, to make way)
'Notice how it gets easier as you go along?
Észrevetted, milyen könnyen megy?
Hot soup first - and he'd better go along and see that Marjorie had got it on ready to serve, for they'd be back in a minute or two now for certain.
De az egésznek forró levessel kell kezdődnie... megy is Marjorie-hoz, hogy rendben van-e minden, mert most már egy-két percen belül hazaérkeznek.

Példamondatok a(z) "to go along" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEverything will go along peaceful for awhile, and then a squabble will break out.
Megférnek egymással éppen, nem mondom, az idvességüket nem tanálják egymásban.
EnglishEliot: We all go along day after day, when suddenly a bomb drops into our lives.
Éljük az életünket egyik napról a másikra, mikor hirtelen egy bomba zuhan az életünkbe.
EnglishYou can go along if you keep quiet, and afterwards we'll see what we can do.
Ha szép nyugodtan viselkedik, velem jöhet és aztán majd meglátjuk mit lehet csinálni.
EnglishBut even if we agree, will Maxim Rudin go along with it? asked the President.
De még ha beleegyezünk is, Makszim Rugyin elfogadja-e? kérdezte az elnök.
EnglishYou come up with some stupid idea and I'm dumb enough to go along with it.
Kitalálsz valami hülye ötletet és én elég hülye vagyok, hogy veled tartsak.
EnglishMr Schmidt, Mr Trichet, I absolutely cannot go along with these proposals.
Schmidt úr, Trichet úr, semmilyen módon nem tudok egyetérteni ezekkel a javaslatokkal.
EnglishVery well, then, go along with Menion and test your strength, the historian suggested.
Akkor rendben, menjetek Menionnal, tegyétek próbára az erőtöket javasolta a történész.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Szerintem nem feladata az Európai Parlamentnek, hogy ebbe belemenjen.
EnglishI don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.
Én nem hiszek mindebben, de érdekes, hogy volt egy egyszerű megoldása.
English'Slowly at first, I'm afraid, but they'll grow stronger as we go along.'
Attól tartok, először csak lassan, de ahogy haladunk, egyre inkább visszatér az erejük.
EnglishGo farther along the road to the left and give these papers to the official at the gate.
Menjenek tovább az úton balra, és adják át ezeket a papírokat a kapusnak.
EnglishAwful as it was, I can understand how someone like Billy Nolan could go along, for instance.
Bármennyire szörnyű volt, megértem, hogy Billy Nolan például hogyan keveredett bele.
EnglishOur response must be to go along with globalisation and shape it better.
A válaszunk az kell legyen, hogy együtt haladunk a globalizációval, és jobban alakítjuk.
EnglishIf you're taken short you go right along the beach to the rocks.
Ha valaki bajba jut, akkor tessék a sziklák közé menni egyenesen végig a parton.
EnglishWe'll hire some - and a clergyman to sing hymns as we go along.'
Majd felbérelünk néhányat meg egy papot is, aki zsolozsmákat énekel útközben.
EnglishThe Commission and the Council did not want to go along with this resolution.
A Bizottság és a Tanács nem akarta támogatni az állásfoglalást.
EnglishActually our own views at Langley go along pretty much with yours.
Valóban, a mi álláspontunk itt Langleyben elég jól összevág a tiétekkel.
EnglishI would not be inclined to go along with anyone in this camp, if I were you.
Én a te helyedben senkivel sem értenék egyet ebben a táborban.
English(FR) Mr President, we go along with the question Mr Lehne would like to ask the Commission.
(FR) Elnök úr, mi támogatjuk azt a kérdést, amit Lehne úr szeretne feltenni a Bizottságnak.
EnglishSo the UK, for example, has to go along with the rest of the EU.
Így az Egyesült Királyságnak például követnie kell az EU többi tagállamát.