angol-magyar fordítás erre a szóra: gigantic

EN

"gigantic" magyar fordítás

EN gigantic
volume_up
{melléknév}

It was indeed a gigantic one, and capable of exercising enormous pressure.
Valóban hatalmas volt, és óriási erővel lehetett vele préselni.
It was at once clear that a daring and gigantic robbery had been committed.
Nyomban kiderült, hogy milyen merész és hatalmas rablást kíséreltek meg.
Though gigantic, it is virtually invisible to enemy forces.
Hatalmas mérete ellenére az ellenség számára érzékelhetetlen.
It was indeed a gigantic one, and capable of exercising enormous pressure.
Valóban hatalmas volt, és óriási erővel lehetett vele préselni.
Ahead stood a gigantic tree six hundred feet tall.
A távolban egyszer csak megpillantottak egy óriási, hatszáz láb magas fát.
On the inner ledge there slept a gigantic gray cat.
A belső párkányon óriási szürke macska aludt.
gigantic (és: gigantesque, gigantean)
No one knows at present how best to plan this gigantic transformation.
Jelenleg senki sem tudja, hogy miként lehet a legjobban megtervezni ezt a gigászi átalakulást.
For me, there was something inherently repulsive in the gigantic royal palace with its eunuchs and its slaves.
Ösztönösen taszított valamiért a gigászi palota, amelyben heréltek és rabszolgák nyüzsögtek.
Had not a serpent of gigantic size appeared in the main street of Alexandria and uttered an incredibly loud hiss?
Nem jelent-e meg egy gigászi nagy kígyó Alexandria utcáin és nem kezdett-e el hihetetlenül hangosan sziszegni?

Szinonimák (angolul) a(z) gigantic szóra:

gigantic
English

Példamondatok a(z) "gigantic" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishAll I remember is a place with white walls... bright lights, and a gigantic bird.
Összes emlékeim olyanok mint a fehér fal... fényes fények, és a nagy madár.
EnglishAn air-horn beat the air like the cry of a gigantic, enraged goose: WHONK!
Kürtszó hangzott fel, mint egy gigantikus, felbőszült liba gágogása: Gááááá!
EnglishThe ramifications that go on in the City are like a gigantic jigsaw, he said.
A City ágas-bogas üzleti világa nekem olyan, mint egy gigantikus keresztrejtvény mondta.
EnglishIn fact, he was pleased to see two women waiting in the ornate and gigantic bed.
Kifejezetten kellemesnek találta a gigantikus, díszesen hímzett ágyon fekvő két nő látványát.
EnglishIn 1977 the American intelligence machine had been fooled by a gigantic Soviet confidence trick.
1977-ben az amerikai felderítőőgépezet felült az oroszok világraszóló átverésének.
EnglishOut of the enveloping desolation, a figure gathered and grew, familiar, ominous, gigantic...
S ekkor, az immár elviselhetetlen magányból egy alak bontakozott ki.
EnglishHolmes slowly reopened his eyes and looked impatiently at his gigantic client.
Holmes kis idő után újból kinyitotta a szemét, és türelmetlenül pillantott gigantikus méretű ügyfelére.
EnglishChina is a gigantic sweatshop of exploitation of workers.
Kínában a munkavállalók kizsákmányolása gigantikus, nagyüzemi méreteket ölt.
EnglishSir Roger heaved the corpse before him, rising and advancing in one gigantic surge of motion.
Sir Roger maga elé tartotta a súlyos testet, s erejét megfeszítve rohant terhével Sir Owain felé.
EnglishNeedles of force that were curling around her like gigantic pincers slowed to a stop.
A nő körül keringő haragos energianyalábok lelassultak.
EnglishThe flushed, angered face seemed gigantic and the fierce eyes were narrowed with suspicion.
Kivörösödött, haragos arca óriásinak látszott, vad tekintetű szeme résnyire szűkült a gyanakvástól.
EnglishThe Bowl was mostly full now, a gigantic buzzing container of sound and light and people and machines.
A stadion idközben zsúfolásig megtelt emberekkel, hanggal, fénnyel és feszült izgalommal.
EnglishThey carefully mounted the relays to the interior of the gigantic structure.
Mindezeket gondosan elhelyezték a szobor belsejében.
EnglishI don't mean that we evolved to join gigantic organized religions.
Nem azt akarom mondani, hogy úgy fejlődtünk ki, hogy gigantikus, szervezett vallásokhoz kapcsolódjunk.
EnglishAll eyes were glued to the gigantic clock high above their heads.
Szemüket a fejük feletti gigantikus órára függesztették.
EnglishBelow, amid tangled woods, a narrow dirt road wound past random gigantic boulders, entering the gorge.
A sziklafalak közé érve a falak a helikopter rotorjának hangját fülsiketítő dübörgéssé erősítették.
EnglishThe Srinshee cried, an instant before she struck those gigantic, pursed lips.
- Isteni Úrnő, ne most! - kiáltott fel a Srinshee egy pillanattal azelőtt,hogy beleütközött volna a gigantikus ajkakba.
EnglishIt'd be the most gigantic blasphemy, that's what they'd say.
Mielőtt azonban megszólalhatott volna, Thorold folytatta:
EnglishThe aircraft looked like a gigantic pterodactyl coming toward him.
A gép olyan volt, mint egy őskori szárnyas gyík.