angol-magyar fordítás erre a szóra: ghastly

EN

"ghastly" magyar fordítás

EN

ghastly {melléknév}

volume_up
My lungs held a ghastly emptiness, but I would live.
Tüdőmben szörnyű ürességet éreztem, de éltem.
Yes, you see Anne had a ghastly experience once.
A helyzet úgy áll, hogy Anne-nek volt egy szörnyű élménye.
Some ghastly error had been made, some terrible miscarriage of purpose.
Itt valami szörnyű tévedés, rettentő hiba történt!

Példamondatok a(z) "ghastly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey only landed and sat staring at him, ghastly-silent, a massed living conundrum.
Leszálltak, és kísérteties némasággal bámulták, mint valami tömeges, élő talány.
EnglishI had only started this search when something utterly ghastly blotted put my reason.
Épp csak elkezdtem a keresgélést, amikor valami borzalom gázolt bele az agyamba.
EnglishI heard the whining of their song, discordant, ghastly, yet strangely familiar.
Hallottam vinnyogó éneküket; fülhasogató volt, hátborzongató, mégis furcsán ismerős.
EnglishShe turned around and the light went up into her eyes, making her ghastly.
Mikor megfordult, a fény az arcába sütött, amitől olyan lett, mint egy kísértet.
EnglishHe's taken that cottage on the Lansham Road you know, ghastly modern bit of building.
Megvette azt a házat a Lansham Roadon, tudod, azt a förtelmes, modern épületet.
EnglishHis buttocks whispered along the hardwood boards with ghastly, frictionless ease.
Ülepe hátborzongató könnyedséggel siklott tova a keményfa padlódeszkákon.
EnglishAnd blazing in her head, these dead eyes looked ghastly to me, unsupportable.
A halott emberszem, amelynek erős vérszaga volt, hátborzongatóan parázslott az arcában.
EnglishNow I moved like a man pursued-pursued by the clock, by the ghastly advance of numbers.
Úgy osontam már, mint az üldözött: mint akit üldöz az óra, az ijesztően rohanó idő.
EnglishI—I agreed with your every word, the man croaked out, his face a ghastly white.
- Én... egyetértettem önnel... minden szavával- krákogta holtsápadt arccal.
EnglishHe tried to stagger to his feet; but he was still ghastly pale and trembling in every limb.
Sir Henry megpróbált felállni, de rettenetesen sápadt volt, és lábai reszkettek.
EnglishThe world always looked so ghastly through the tinted windows of a limousine, she thought.
A világ mindig olyan gyászos a limuzin foncsoros ablakán át, mélázott Rowan.
EnglishThe sound bore the same ghastly promise as the whistle of fins on a falling bomb.
Ugyanolyan hátborzongató ígéretet hordozott ez a hang, mint a zuhanó bomba taréjainak füttye.
EnglishCan the writing of this ghastly pageant be added to the list of my war crimes?
Hogy annak a förtelmes történelmi játéknak a megírását is a háborús bűneimhez lehet sorolni?
EnglishHis face, bearded and grimacing, seemed to surge towards her as if hunting some ghastly kiss.
A szakállas, grimaszoló arc úgy közeledett felé, mintha gyilkos csókra vágyna.
EnglishIm already mixing a host of foundations to achieve that ghastly effect.
Már ki is kevertem pár alapozót, amivel elérhető az a szellemszerű hatás.
EnglishThe change in him was so startling and so ghastly that I found myself holding my breath.
A változás olyan meghökkentő és ijesztő volt, hogy elakadt a lélegzetem.
EnglishHow could it not be worth the greatest danger, the greatest and most ghastly defeat?
Hát nem megéri kockáztatni a legnagyobb veszélyt, a legcsúfosabb és leggyászosabb vereséget?
EnglishThe torches nearly die in the wind, then bloom again like ghastly flowers.
A szél majdnem kioltja a fáklyákat, de most újból szirmot bontanak, nunt a lidérces virágok.
EnglishTrue, she had a ghastly power, and she might again use it, either deliberately or inadvertently.
Igaz, hátborzongató ereje van, amelyet még használhat, szándékosan vagy véletlenül.
EnglishI don't know why such a man would go to such a ghastly extreme.
Nem tudom, hogy egy ilyen ember mitől ragadtatná magát ilyen iszonyú szélsőségekre.

Szinonimák (angolul) a(z) ghastly szóra:

ghastly