EN to get off
volume_up
{ige}

to get off
volume_up
leszáll {i.} (járműről)
What you're in right now, and what you'll be in every time you get off of a train at that depot yonder, is Beat Four.
Ez a hely, ahol most van, és mindig is lesz, ha leszáll valamelyik vonatról azon az állomáson ott ni, a Négyes Körzet.
to get off (és: to get by, to go, to go away, to go off)
to get off (és: to draw down, to flay, to proof, to pull)
to get off (és: to get down)
to get off
to get off (és: to spring down)
to get off
szorult helyzetből kiránt
to get off (és: to turn on)
to get off (és: to mail)
volume_up
felad {i.} (postán)
to get off
volume_up
elküld {i.} (postán)
to get off
volume_up
beindul {i.} (szexuálisan)
to get off
volume_up
kiszáll {i.} (járműből)
to get off

Hasonló fordítások a(z) "to get off" szóra magyarul

get főnév
to get ige
Hungarian
off melléknév
off határozószó

Példamondatok a(z) "to get off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishSuch people must not get off with a fine - prison sentences are called for here.
Az ilyen emberek ne ússzák meg pénzbírsággal - itt már börtönbüntetésre van szükség.
EnglishHe just wants to get through, get himself off the witness stand and out of Memphis.
Csak túl akar már lenni rajta, el akar tűnni a tanúk padjáról meg Memphisből.
EnglishI sent Zelinski off to get breakfast and Jenny and I went down to the engine-room.
Zelinskit elküldtem reggelit készíteni, aztán Jennyvel lementem a gépházba.
EnglishFirst, he figured, get off a message of condolence to the Vatican mission.
Először is, töprengett, küld egy részvétnyilvánító üzenetet a vatikáni missziónak.
EnglishThe projects are in place and we must ensure that we get this plan off the ground.
A projektek készen állnak, és nekünk biztosítanunk kell, hogy ezt a tervet elindítsuk.
EnglishWe'll stay close to the river bank in case we need to get off the boat in a hurry.'
Majd a part közelében maradunk, hogy a veszély első jelére kiszállhassunk.
EnglishLet me see if I can get some vibrations off it, Liz said suddenly, closing her eyes.
Hadd lám, tudok-e belőle valami sugárzást gerjeszteni mondta Liz, és lehunyta szemét.
EnglishI don't get my rocks off by humiliating myself, you know, Mrs. Ralph says.
- Az se a formám, hogy megalázkodással gyógyítsam a bajomat - magyarázta Mrs. Ralph.
EnglishHe returned to his breakfast, then decided to stand and get more off the buffet.
Visszatért a reggelijéhez, aztán úgy döntött, feláll, és szed még magának a büféasztalról.
EnglishCorbell jumped down onto the flaming bedclothes, prepared to get off fast.
Corbell a lángoló ágytakaróra érkezett, készen arra, hogy gyorsan leugorjon.
EnglishBut get the press off my back before the elections, and the Russian Ambassador as well.
De most, a választások előőtt a sajtót és az orosz nagykövetet tartsa távol tőőlem.
EnglishTell her to get off the couch, stop eating Twinkies, and maybe go out for field hockey.
Akkor keljen fel a fotelből, ne egyen annyit, és talán kimehetne gyephokizni.
EnglishWon't even get off his case of Malachis for a look at the Space Wanderer.
Nem kelne fel a malachis ládájáról, hogy egy pillantást vessen az rvándorra!
EnglishWe'll have to get off the train sooner or later, and they'll catch us.
- Előbb-utóbb le kell szállnunk a vonatról, és akkor... akkor elcsípnek minket.
EnglishBut I will not get drawn off into a long defense of the documents or of the Talamasca.
De most nem óhajtok hosszas védőbeszédet mondani az okmányok vagy a Talamasca mellett.
EnglishWhereas if you don't get off on no foot at all, you're sitting pretty and money coming in.
Ha viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön be a dohány.
EnglishHelp smokers get off cigarettes — by getting them onto drugs?
Segíteni leszoktatni az embereket a dohányzásról - hogy rászoktatjuk egy drogra?
EnglishI therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
Azt mondom tehát, hogy hagyjuk el az ilyen döntések ingoványos területét.
EnglishIn the future we need to try and get freight transport off the road.
A jövőben arra kell törekednünk, hogy az áruszállítást letereljük a közutakról.