angol-magyar fordítás erre a szóra: gallantry

EN

"gallantry" magyar fordítás

EN gallantry
volume_up
{főnév}

At last Prince Bittern performed a bow, combining half-hearted gallantry with a trace of airy condescension.
Végül Bittem meghajolt; mozdulatában keveredett a lagymatag udvariasság és a könnyed felületesség.
gallantry (és: chivalry)
For a second he succumbed to thoughts of chivalry and gallantry and rescue.
Néhány másodpercre átadta magát a lovagiasság, hősiesség és egy önfeláldozó megmentési akció gondolatainak.
Even while repugning the charges of intellectuality, Shimrod still comported himself by the precepts of gallantry, which were uncompromising in such cases.
Bár ellenérzést váltott ki belőle az értelmi beállítottság vádja, Shimrod továbbra is a lovagiasság szabályait tartotta mérvadónak, amelyek ilyen esetekben nem ismertek megalkuvást.
gallantry (és: valour, valor)
For a second he succumbed to thoughts of chivalry and gallantry and rescue.
Néhány másodpercre átadta magát a lovagiasság, hősiesség és egy önfeláldozó megmentési akció gondolatainak.

Szinonimák (angolul) a(z) gallantry szóra:

gallantry

Példamondatok a(z) "gallantry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBut he was singing here, and not of battle and gallantry either, but of love.
De ő itt énekelt, és nem csatákról, sem hősi tettekről, hanem szerelemről.
EnglishEvery move she makes, the Colonel thought, is a triumph of the gallantry of the aging machine.
Minden mozdulata, gondolta az ezredes, a vén motor vitézségének egy-egy diadala.
EnglishAnd he made a brave, colorful figure, always prepared to fling a jest or a gallantry.
Sir Roger ezzel szemben egyre durvább és megközelíthetetlenebb lett.
EnglishI had resisted some casual offers of gallantry, and had managed that way well enough.
Visszautasítottam néhány alkalmi, gáláns ajánlatot, és ezeket az ügyeimet egész jól intéztem.
EnglishShe was not the better pleased with his gallantry from the idea it suggested of something more.
Collins gáláns figyelmességének annál kevésbé örült, mert egyebet is sejtett mögötte.
EnglishHe inclined his head with unmistakable gallantry toward his guest.
- Félreérthetetlen udvarlási szándékkal hajtotta meg fejét vendége felé.
EnglishIn the name of gallantry, I will at least pay my respects and possibly take a cup of wine with her.
Ha mást nem, tiszteletemet teszem nála, és elfogyasztok a társaságában egy kehely bort.
EnglishThe Bath is a place of gallantry enough; expensive, and full of snares.
Bath a gáláns világ fürdőhelye: költséges és csapdával teli.
EnglishAnother chop of the club--on my side this time--reminded me that this was no place for gallantry.
A gumibot egy újabb ütése, ezúttal az oldalamba, ráébresztett arra, hogy itt nem lehet lovagiaskodni.
EnglishHe did this chiefly to call attention to his own gallantry, which he thought had not been sufficiently praised.
Ezt főleg azért tette, hogy felhívja a figyelmet tulajdon bátorságára, amelyet véleménye szerint nem dicsértek eléggé.
EnglishNo thanks to his gallantry for that.
Nincs semmi okod, hogy udvariasságáért hálás légy.
EnglishThe words are style and gallantry.
Ez a két szó a stílus és a merészség.
EnglishShe held out her hand; he kissed it with affectionate gallantry, though he hardly knew how to look, and they entered the house.
Kezet nyújtott neki - Wickham nyájas hódolattal csókolt kezet, bár nem tudta, milyen képet vágjon; aztán együtt bementek a házba.
EnglishThis gallantry was not much to the taste of some of his hearers; but Mrs.
Ez a lovagias kijelentés nem talált osztatlan tetszésre, de Mrs. Bennet minden bókot méltányolt, s rögtön így felelt:
EnglishHow is my gallantry at fault?
EnglishNever will your forbearance be bruited abroad, and our reports will extol only the splendor of your carriage and the gallantry of your conduct.
- Béketűrésednek nem visszük hírét, és beszámolóinkban csupán állatod pompás volta és udvarias viselkedésed fog szerepelni.
EnglishWe have the gallantry of worn-through rods that refuse to break; the cylinder head that does not blow though it has every right to, and the rest of it.
Nekünk a berágott, de eltörni csak azért sem hajlandó hajtókarok vitézsége maradt; a hengerfejé, mely nem megy szét, bár minden joga megvan rá, meg más mindenféle.
EnglishOthers found a streak of gallantry in them they'd not suspected, and tried to coax her up off the floor before the line had reached the runts of the pack.
Mások olyan lovagiasságot fedeztek fel magukban, melynek a létét nem is sejtették, és megpróbálták felrángatni a padlóról, mielőtt még a sorban állás megkezdődött volna.
EnglishIt was actually a gallantry due to the fact that it was the last speech of the evening, except for the reply by our rapporteur, Mr Onesta, whose turn it is to speak now.
A nagylelkűség tulajdonképpen annak köszönhető, hogy ez volt az este utolsó felszólalása, kivéve az előadó, Onesta képviselő úr válaszát, akinek most át is adom a szót.
EnglishSion-Tansifer subscribed to the chivalric ideal and on this informal occasion bowed first to Princess Glyneth, then to Prince Dhrun, allowing gallantry to over-rule the dictates of precedence.
Sion-Tansifer nagyra tartotta a lovagiasságot, és ezen a fesztelen összejövetelen először Glyneth hercegnő, majd Dhrun herceg felé hajolt meg, az udvariasságot az elsőbbség elé helyezve.