EN

fund {főnév}

volume_up
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia (
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Qimonda/Portugal (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália (
These are inclusive of the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund.
Ide tartozik az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap.
You tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Ön azt mondja, hogy az Európai Szociális Alap nem lehet az egyetlen finanszírozási forrás.
In 2009, the European Social Fund has almost EUR 11 billion available in resources for payments.
2009-ben az Európai Szociális Alapnak majdnem 11 milliárd eurós forrás állt rendelkezésére a kifizetésekre.
Why advance lofty aims when we already know that we shall not have the money to fund them?
Miért tűzünk ki nagyívű célokat, amikor már most tudjuk, hogy nem lesz meg hozzájuk a forrás?
In this area, it is necessary to strengthen the micro-credit programme and the risk capital fund.
Ezen a területen meg kell erősíteni a mikrohitel programot és a kockázati tőke alapot.
But hopefully this funds allocation will give you some measure of comfort.
De remélhetőleg ez a tőke juttatás hozzájárul a kényelméhez.
In fact, they have unlimited funds to fight these cases with.
Mondhatni, korlátlan tőke áll rendelkezésükre a perek megvívásához.

Példamondatok a(z) "fund" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishThe fund to secure the external borders is to receive 12% more funding next year.
A külső határok védelmére szolgáló alap jövőre 12%-kal több forráshoz fog jutni.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: SI/Mura, Slovenia (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura, Szlovénia (
EnglishIn turn, the European Union made a formal commitment to fund the decommissioning.
Az Európa Unió hivatalosan kötelezettséget vállalt a leállítás finanszírozására.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
A Közösség Szolidaritási Alapja egy hatékony és értékes pénzgazdálkodási eszköz.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
EnglishOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Nordjylland/Denmark (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Nordjylland/Dánia (
EnglishThe Solidarity Fund offers a sort of small-scale insurance policy against them.
A Szolidaritási Alap egyfajta kisléptékű biztosítási kötvényt kínál ezek ellen.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Qimonda/Portugal (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Qimonda/Portugália (
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Ha sikert akarunk elérni Koppenhágában, létre kell hozni az adaptációs alapot.
EnglishEvery single Harvard employee is now automatically enrolled in a lifecycle fund.
Minden egyes harvardi alkalmazott most automatikusan bekerül egy életciklus alapba.
EnglishThe European Union has paid EUR 15 million into the fund for the period 2007-2010.
Az Európai Unió a 2007-2010-es időszakra 15 millió eurót fizetett be az alapba.
EnglishTake a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
Foglaljanak állást erről, mondják ki, hogy bővíteni kell a válságkezelési alapot.
EnglishI accept what the honourable Member said about the European Social Fund (ESF).
Elfogadom, amit a tisztelt képviselő az Európai Szociális Alapról (ESZA) mondott.
EnglishA European Fund for Refugees was established, with a budget of €114 million a year.
Létrehozták az Európai Menekültügyi Alapot, évi 114 millió eurós költségvetéssel.
EnglishIn parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
Ezzel párhuzamosan haladt előre a 10. Európai Fejlesztési Alap programozása.
EnglishHowever, we are not changing the main priorities of the European Social Fund.
Nem változtatjuk meg azonban az Európai Szociális Alap legfontosabb prioritásait.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Lear from Spain (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lear, Spanyolország (
EnglishThe Danish Liberal Party is essentially against the Globalisation Adjustment Fund.
A Dán Liberális Párt alapvetően ellenzi a Globalizációs Alkalmazkodási Alapot.

Szinonimák (angolul) a(z) fund szóra:

fund
pension fund
reserve fund