EN

fretful {melléknév}

volume_up
He paused and threw a fretful glance over his shoulder.
Megállt, és bosszús pillantást vetett a háta mögé.
The youngest child became so fretful that the two women returned earlier from the expedition than they had meant to do.
A kisebbik gyermek annyira nyűgös lett, hogy a két nő kénytelen volt korábban visszatérni a kirándulásról, mint szándékoztak.

Példamondatok a(z) "fretful" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe made a fretful movement and started to raise himself, but Glyneth pushed him back.
- Ideges mozdulatot tett, és megpróbált felemelkedni, de Glyneth gyengéden visszatolta.
EnglishAs the man got up again, he began to speak aloud in a fretful, wondering voice.
Ahogy föltápászkodott, rémülten zsémbelni kezdett.
EnglishI have been lonely, Morgaine, Uriens said, with a fretful note of reproach.
Magányos voltam, Morgaine - panaszkodott Uriens.
EnglishBeside Ravelstons taller, comelier figure he looked frail, fretful, and miserably shabby.
Ravelston magasabb, kellemesebb alakja mellett az övé törékenynek, nyugtalannak és szánalmasan kopottnak tűnt.
EnglishClouds of seabirds wheeled in the sunlight like scraps of foam blown up from the fretful sea.
Tengeri madarak köröztek a napfényben; mintha a víz tajtékát kapta volna fel a szél a nyugtalan hullámok közül.
EnglishHe paused and threw a fretful glance over his shoulder.
Megállt, és bosszús pillantást vetett a háta mögé.
EnglishAll day the rain fell; even though it was high summer, Morgaine was shivering, and the child was damp and fretful.
Egész nap esett az eső; bár nyár közepe volt, Morgaine reszketett, a gyermek pedig nedves volt és nyugtalan.
EnglishThe youngest child became so fretful that the two women returned earlier from the expedition than they had meant to do.
A kisebbik gyermek annyira nyűgös lett, hogy a két nő kénytelen volt korábban visszatérni a kirándulásról, mint szándékoztak.
EnglishMr Cayley was in a fretful mood.
EnglishAillas heaved a fretful sigh.
EnglishBored in advance by tomorrows tobaccoless hours, he got up and moved towards the door - a small frail figure, with delicate bones and fretful movements.
Előre lehangolták a másnapi dohánymentes órák, fölállt, az ajtóhoz lépett, finom csontozatú, törékeny alakja remegett.
EnglishWithin her echoed the fretful child's cry, but now, when she stood at last on the shores of home, she felt the old knowledge welling up, filling her like a cup overrunning its brim.
- Morgaine-ban visszhangzott a rémült gyermek kérdése, de most, amikor végre az otthona partján állt, feltört benne a régi tudás, eltöltötte, túl is csordult rajta.
EnglishTatzel gave her head a fretful toss, to indicate that she would much prefer to sleep elsewhere, such as her own bed at Castle Sank, then sat staring stonily into the flames.
Tatzel ingerülten megrántotta a fejét, jelezve, hogy sokkal szívesebben aludna valahol máshol, például a saját ágyában a Sank kastélyban, aztán mozdulatlanul ült, és a tűzbe bámult.