Példamondatok a(z) "fitness" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.
Ez Európában mindenütt tetten érhető az általános fizikai jóllét hanyatlásában.
EnglishHari recalled the solutions he had just tried in the fitness-landscape.
- Hari felidézte a megoldásokat, amelyeket nemrég próbált ki a virtuális térben.
EnglishA meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.
Egy mém annak ellenére is virágozhat, hogy negatív hatással van a genetikai kondíciókra.
EnglishWithout eve-that is to say, their fitness at magic shines forth so BRIGHTLY?
Anélkül, hogy... ezek szerint a mágikus képességeik ennyire FÉNYESEN csillognak előtted?
EnglishHow about fitness? A few less. What about longevity?
És mi a helyzet az állóképességgel? Valamivel kevesebben. És a hosszú életet?
EnglishThey are to be pulled aside, and all those refugees of acceptable age and fitness are to be recruited.
Õket félre kell állítani, és a megfelelő korúakat és állapotúakat be kell sorozni.
EnglishWell, his next fitness report's going to get him a star, I think.
Van egy olyan érzésem, hogy a következő alkalmassági jelentés egy csillagot fog hozni neki.
EnglishI know, but as Counselor, I must evaluate the emotional fitness of the crew.
Tudom, de Tanácsadóként az a felelősségem, hogy ellenőrzés alatt tartsam a legénység érzelmi állapotát.
EnglishThis is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
Persze ez az egész inkább valaki más érdekében történik, mintsem valaki saját szaporodási sikeressége miatt.
EnglishMuetenive was testing Yoleus' ardour, and its fitness.
Muetenive feszegette Yoleus buzgalmának és fizikai állóképességének határait.
EnglishAs for the meter, the heroic measure has proved its fitness by hexameter test of experience.
Művei elvesztek, bár a maga korában jelentős sikereket aratott.
EnglishMakes sense-what with all the fitness and shooting training we subject ourselves to.
Ésszerű is, amennyit mi edzünk és lövünk a többiekkel.
EnglishMitch wondered why she did not invest in a fitness counselor.
Mitch azon töprengett magában, miért nem egy testkultúra-szakértőre fordítja inkább a pénzét.
EnglishIt was felt, indeed, that there was a certain fitness in the thing.
- Akkor ma délután... nem, még jobb lenne este, vacsorára.
EnglishIt was felt, indeed, that there was a certain fitness in the thing.
Sőt, úgy éreztük, a dolog bizonyos mértékig helyes is.
EnglishConflicts arose like orange spikes in the fitness-landscape.
Narancsszínű konfliktus-sziklák vették körbe.
EnglishThe same applies to most things in life: to eating and drinking just as to exercise, sport and fitness.
Ugyanez vonatkozik az élet legtöbb dolgára: az evésre és ivásra éppúgy, mint a mozgásra, a sportra és a fitnessre.
EnglishYou need to somehow find the fitness function.
A rátermettség függvényét kell valahogy megtalálnunk.
EnglishTheir normal three-month period of disciplining, schooling, and physical fitness was compressed into a never-ending nightmare for Davin.
A normális három-hónapos kiképzés egy hónapba sűrítve véget nem érő lidércnyomássá lett.
EnglishFitness peaks rose like ridges and crests.
Körös-körül társadalom-hegyek emelkedtek.