EN

favor {főnév}

volume_up
1. amerikai angol
It is just a little favor-barely enough to be reckoned.”
Ez csupán egy apró, említésre sem méltó szívesség volt.
The last favor had dealt with nuclear spying.
A legutóbbi szívesség tárgya az atomfegyverek utáni kémkedés volt.
Mindenesetre, ez csak egy egyszeri szivesség, okay?
This just a personal favor to a friend of yours?
Ez csupán személyes kegy egyik barátja iránt?

Példamondatok a(z) "favor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut even if he owes you a favor, how can he reopen the case without new evidence?
De még ha az adósod is, hogy indíttatná újra az ügyet minden bizonyíték nélkül?
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Ezért is vagyok híve az olyan űrrepülésnek, amelyben emberek is részt vesznek.
EnglishCassander, at this mo ment give the lad a gold piece as an earnest of my favor!
Cassander, most azonnal adj ennek a fiatalembernek egy aranyat hálám jeléül!
EnglishYou came to my defense... and the law of karma requires me to return the favor.
Megyek a védelmére... és a karma törvénye megköveteli a pártfogást a visszatérésben.
EnglishShe wasn't even in favor of my coming, except that I'd get it out of my system.
Még csak nem is pártolta az utazást, legföljebb azért, hogy essek túl rajta.
EnglishI have a favor to beg of you, Morgaine said, and touched the basket on her arm.
- Kegyet szeretnék kérni tőled - mondta Morgaine, s megérintette a karján a kosarat.
EnglishYou won't be doing me any favor, he said, by telling him I've talked to you like this.
Ha elmondod neki, hogy beszéltem veled, nem teszel vele nagy szívességet mondta.
EnglishThe day was overcast and a little cooler — God sometimes grants a favor.
Beborult, és kicsivel hűvösebb is lett a levegő - néha kegyes hozzám az Úr.
EnglishThey could only hope that the Game of Power had softened up the defense in their favor.
Csak abban reménykedhettek, hogy az erő játéka meggyengítette a sziget védelmét.
EnglishNow he is back in the fold, and Shushkin and Stepanov may change sides in our favor.
Most visszatért a nyájhoz, de Suskin és Sztyepanov talán a mi oldalunkra áll.
EnglishI've been very frank with you, and it seems a small favor to ask in return.
Én nagyon őszinte voltam magával, és talán nem kérek nagy szívességet cserébe.
EnglishWhat grants you such favor with the ancient Isis, who drank blood and was the Fount'?
Szavatolja, hogy megkapd a kegyet az ősi Ízisztől, ki vért ivott, és a Forrás volt!
EnglishHe made a million out of that swindle... just by asking a dumb peeper for a favor.
Ennyit hozott a konyhára, hogy egy fürkész bizonyos szívességet tett neki.
EnglishWhat are you going to give him for a party favor, Chris, a bloody Kotex?
És mit kap tőled zálogajándékba, ha szabad érdeklődnöm, talán egy véres tampont?
EnglishSixteen had gone to trial and ended with verdicts in favor of the tobacco companies.
Tizenhat tárgyalásra került, és a dohánytársaságok felmentésével ért véget.
EnglishDo me a favor by letting me take as many risks as I have to when I question the priest.
Tegyen nékem egy szívességet, és hagyja meg nekem a pap kihallgatásának kockázatát.
EnglishWell, the Hancock Tower owed us a favor and they'll set us up really nice.
Ami azt illeti a Hancock Tower tartozik egy szívességgel, szinte ingyen van a terem.
EnglishMay I venture to ask a favor of you concerning a very delicate matter?
Kegyeskedjék megengedni, hogy szíves pártfogását kérjem egy igen kényes ügyben.
EnglishHe'd get the favor he wanted, but it was the asking that humiliated him.
Az elnök megkapja, amit kér, csak neki ne kelljen kérnie, mert az számára megalázó.
EnglishOften these widows returned the favor, wedding husbands whom they revived for similar uses.
Ám nem kellett búsulniuk, mert nagyon kapósak voltak, és nem csak a pénzük miatt.

Szinonimák (angolul) a(z) favor szóra:

favor
favorable
favorably
English