EN

fair {főnév}

volume_up
fair (és: mart, sale)
It was now a merry time of the year, and Bartholomew Fair was begun.
Az év vidám időszaka következett: megkezdődött a Bertalan-napi vásár.
Presently they arrived at the town Abatty Dell where a fair was in progress.
Idővel egy Abatty Dell nevezetű városba értek, ahol éppen vásár volt.
You havent called me since the fair, so Im taking matters into my own hands.
Nem hívtál fel a vásár óta, ezért most én veszem kézbe a dolgokat.

Példamondatok a(z) "fair" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishI have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.
Megpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
EnglishFair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
Ez rendben is van, de akkor gondoskodni kell a meglévő pénzalapok feltöltéséről.
EnglishMany fair things Saruman has destroyed: has he devoured the springs of Isen too?'
Szarumán sok szépet tönkretett már, most a Vas folyó forrásait is eldugaszolta?
EnglishBut it would not be fair to attribute it solely to the shift of political power.
De nem volna tisztességes mindezt csupán a politikai hatalomváltás számlájára írni.
EnglishI think in terms of responsibility, it's fair to point the big gun at McDonald's.
Azt hiszem, a felelősség kérdésében jogos a McDonald's ellen fordítani a fegyvert.
EnglishI think there has to be a fair opportunity for Members to intervene in debate.
Úgy vélem, egyenlő esélyt kell adni a képviselőknek a vitában való részvételre.
EnglishThe reckoning is fair and equable, but accounts neither for dangers nor delays.
- Jól számolod, azonban ebben nincsenek benne sem a veszélyek, sem a késlekedések.
EnglishI have absolutely no compunction about beating a member of the fair sex, believe me.
Semmi, de semmi fenntartásom sincs a fehérnép elverésével kapcsolatban, hidd el.
EnglishJohn didn't like it, but fair was fair, and Falcone had won within the rules.
Nem tetszett neki, de ami jogos, az jogos, és Falcone betartotta a szabályokat.
EnglishIt is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Ezért mindenképpen el kell ismernünk a Parlament rendkívüli mértékű hozzájárulását.
EnglishHe looked disapprovingly at Michael Shane with his fair hair and his haggard charm.
Az ügyvéd rosszalló pillantást vetett Michael Shane-re, a szikár, szőke szépfiúra.
EnglishNo bargain between friends is fair unless both sides get something they want.'
Barátok között csak akkor jó az üzlet, ha mindketten megkapják, amit akarnak.
EnglishThe text complies completely with the principle of subsidiarity, and it is also fair.
A szöveg teljes mértékben megfelel a szubszidiaritás elvének és tisztességes is.
EnglishBeckoning to a fair-haired, ruddy young man who happened to be passing at the moment.
Odaintett magához egy szőke, pirospozsgás fiatalembert, aki éppen ott haladt el.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Az adócsalás felér a tisztességes és átlátható adóztatás alapelve elleni támadással.
English'I had to come back alive,' he assured her, 'so you'd have a fair chance to kill me.'
Élve kellett visszajönnöm - biztosította a fiú -, hogy legyen esélyed kinyírni.
EnglishI remember thinking that it hardly seemed fair of her under the circumstances.
Emlékszem, arra gondoltam, hogy az adott helyzetben ez nem valami szép tőle.
EnglishBy common consent it appeared to be the fair girl, whose name, it seemed, was Janet.
Úgy látszik, a szőke lány mellett döntöttek, akit, mint kiderült, Janetnek hívtak.