angol-magyar fordítás erre a szóra: exultation

EN

"exultation" magyar fordítás

EN exultation
volume_up
{főnév}

exultation (és: jubilation, exultancy)
She had that look of suppressed exultation on her face which I know only too well.
Arckifejezésében ott volt az az elfojtott ujjongás, amelyet oly jól ismertem.
She felt a strange exultation welling slowly in her breast, and she saw at the same time how to bring the aircraft safely up to the clouded terrace on the southern flank.
Az asszony különös ujjongás gerjedését érezte belül, egyidejűleg kiszemelte a déli hegyoldalon azt a felhős beszögellést, ahová biztonsággal leteheti légi járművét.
exultation (és: triumph, exultancy)
exultation (és: jubilation, exultancy)
exultation

Szinonimák (angolul) a(z) exultation szóra:

exultation

Példamondatok a(z) "exultation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishYou should feel exultation in that you have more than evened the score.
Örvendezned kellene, amiért kiegyenlítetted a számlát, sőt, ennél sokkal többet tettél.
EnglishHis features were still composed, but his eyes shone with amused exultation.
Vonásai még mindig feszültek voltak, de szeme tele volt rajongással, s erősen csillogott.
EnglishShe had come to the party filled with a strange feeling of anxious exultation.
A partyra az izgatott elragadtatás különös érzésével érkezett.
EnglishAnd with a laugh, actually a laugh of exultation, Helmholtz Watson pushed his way through the crowd.
És Helmholtz Watson nevetve, szinte kéjes nevetéssel vágott magának utat a tömegben.
EnglishFor a fleeting moment, a grin of exultation washed across his face.
Egy elillanó pillanatra elégedett mosoly villant fel Braer arcán.
EnglishAhead was a chamber dominated by a life-sized statue of a gowned elven lady, arms lifted in exultation.
Előttük egy terem tárult fel, melyet egy kitárt karú elf nőt ábrázoló, élethű szobor uralt.
EnglishHe spoke in formal, courteous wise, but could not hide his exultation.
Karikás szeme, megnyúlt arca fáradtságról tanúskodott.
EnglishExultation mixed with dread makes for an odd emotion!
Azonban az iszonyattal keveredő öröm nagyon különös érzés!
EnglishThen the exultation was simply buried in shame, and he felt the way he had after he had broken Danny's arm.
Aztán az örömérzést elfojtotta a szégyen, és valahogy úgy érezte magát, mint amikor eltörte Danny karját.
EnglishA victory such as this, which had been, in fact, sheer slaughter of valiant men, brought no exultation.
Egy ilyen győzelem, ami nem volt más, mint bátor harcosok lemészárlása, egyáltalán nem okozott örömet számára.
EnglishHe raised it, turning to face the motionless armsmen, feeling a fierce exultation rising in him.
Felemelte és szembefordult az egyik mozdulatlan fegyveressel és heves kényszert érzett, hogy használja is, amit kapott.
EnglishThe monkey was unscrewing the clasp, and the President, his face a mask of grim exultation, was twisting wires together.
A majom szétcsavarozta a kapcsot, az elnök, arcán vérfagyasztó ujjongással, drótokat sodorgatott.
EnglishHalf in exultation and half in despair, she resolved to climb her tree and try once again to lose herself in the Dust.
Ujjongva-kétségbeesve feltette magában, megmássza ismét a fát, hátha ezúttal képes beleveszni a Porba.
EnglishMystra bowed her head, exultation in her eyes.
Mystra bólintott, szemeiben izgatottság csillogott.
EnglishYou can imagine my exultation, Watson, when within two inches of my peg I saw a conical depression in the ground.
Gondolhatja, Watson, mekkora örömmel pillantottam meg a földön, alig két hüvelykre az én jelemtől egy kis mélyedést.
EnglishEl watched and grinned in sud-den exultation.
El figyelte és elégedettségében elvigyorodott.
EnglishHere and there shouts of exultation rose.
Itt is és ott is izgatott kiáltások ébredtek.
EnglishKempsey began to caper in weary exultation.
Kempsey fáradt örömében ugrálni kezdett.
EnglishHe spread his hands in exultation and noted without looking the awed faces and hasty retreat of his bodyguards.
Széttárta karjait a testét átjáró kéjes érzéstől és oda sem nézve nyugtázta rémült arcú testőreinek villámgyors visszavonulását.
EnglishWhat cries of pain had this air experienced, what sighs, laughs, war shouts, cries of exultation, gasps The night was wearing on.
Mennyi fájdalomkiáltást, mennyi sóhajt, nevetést, csatakiáltást, diadalittas rikoltást, zihálást tapasztalt már...